DS/INF 117:2002

CENELEC Guide nr. 16 om implementering af Ny-metode-direktiverne og lavspændingsdirektivet med hensyn til EF-overensstemmelseserklæringen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

Beskrivelse

EF-overensstemmelseserklæringen, der skal udfyldes af fabrikanten eller dennes befuldmægtigede indenfor Fællesskabet (eller EØS), i overensstemmelse med de bestemmelser i EF-Direktiverne, som er nævnt i denne overensstemmelse. Dette forlæg er oversat til alle fællesskabets sprog.


Antal sider: 40

Udgivet: 2002-05-07

Godkendelsesdato: 2002-02-05

Internationale relationer :

ICS: 03.120.20 - Produkt- og virksomhedscertificering. Overensstemmelsesvurde

Varenummer: 49050


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/BTTF