186 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/CEN ISO/TS 15876-7:2018

Plastrørssystemer til varmt- og koldtvandsinstallationer – Polybuten (PB) – Del 7: Vejledning i overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN ISO/TS 15877-7:2018

Plastrørssystemer til varmt- og koldtvandsinstallationer – Kloreret poly(vinylchlorid) (PVC-C) – Del 7: Vejledning i overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 16247-5:2015

Energiaudit - Del 5: Kompetencer for energiauditorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TR 16797-1:2015

Byggevarer - Vurdering af afgivelse af farlige stoffer - Vejledning i statistisk vurdering af deklarerede værdier - Del 1: Principper og regler for anvendelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 16797-2:2015

Byggevarer - Vurdering af afgivelse af farlige stoffer - Vejledning i statistisk vurdering af deklarerede værdier - Del 2: Teknisk og statistisk baggrund


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN ISO/IEC 17000:2020

Overensstemmelsesvurdering – Anvendt terminologi og generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/ISO/IEC 17000:2020

Overensstemmelsesvurdering – Anvendt terminologi og generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/IEC 17007:2009

Overensstemmelsesvurdering - Vejledning i udarbejdelse af normative dokumenter, der kan anvendes til overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO/IEC 17011:2017

Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til akkrediteringsorganer, der akkrediterer virksomheder, som foretager overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17020:2012

Overensstemmelsesvurdering - Krav til forskellige typer inspektionsorganer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning: