177 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO/IEC Guide 60:2004

Overensstemmelsesvurdering - God praksis


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/IEC Guide 68:2003

Metoder til anerkendelse og accept af resultater fra overensstemmelsesvurderinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/INF 117:2002

CENELEC Guide nr. 16 om implementering af Ny-metode-direktiverne og lavspændingsdirektivet med hensyn til EF-overensstemmelseserklæringen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 9101:2018

Kvalitetsledelsessystemer – Auditkrav for luftfarts-, rum- og forsvarsorganisationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 9104-001:2013

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9104-002:2016

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 15189:2013

Medicinske laboratorier - Krav til kvalitet og kompetence


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 15225:2005

Vejledning i produktionskontrol af muremørtel med henblik på CE-mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN ISO/TS 15874-7:2018

Plastrørssystemer til varmt- og koldtvandsinstallationer – Polypropylen (PP) – Del 7: Vejledning i overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN ISO/TS 15875-7:2018

Plastrørssystemer til varmt- og koldtvandsinstallationer – Tværbundet polyethylen (PE-X) – Del 7: Vejledning i overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN ISO/TS 15876-7:2018

Plastrørssystemer til varmt- og koldtvandsinstallationer – Polybuten (PB) – Del 7: Vejledning i overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN ISO/TS 15877-7:2018

Plastrørssystemer til varmt- og koldtvandsinstallationer – Kloreret poly(vinylchlorid) (PVC-C) – Del 7: Vejledning i overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 16247-5:2015

Energiaudit - Del 5: Kompetencer for energiauditorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TR 16797-1:2015

Byggevarer - Vurdering af afgivelse af farlige stoffer - Vejledning i statistisk vurdering af deklarerede værdier - Del 1: Principper og regler for anvendelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 16797-2:2015

Byggevarer - Vurdering af afgivelse af farlige stoffer - Vejledning i statistisk vurdering af deklarerede værdier - Del 2: Teknisk og statistisk baggrund


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN ISO/IEC 17000:2006

Overensstemmelsesvurdering - Ordliste og generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR;RU
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/ISO/IEC 17007:2009

Overensstemmelsesvurdering - Vejledning i udarbejdelse af normative dokumenter, der kan anvendes til overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO/IEC 17011:2017

Overensstemmelsesvurdering – Generelle krav til akkrediteringsorganer, der akkrediterer virksomheder, som foretager overensstemmelsesvurdering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17020:2012

Overensstemmelsesvurdering - Krav til forskellige typer inspektionsorganer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17021-1:2015

Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer - Del 1: Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17021-2:2018

Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer – Del 2: Kompetencekrav i forbindelse med audit og certificering af miljøledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO/IEC 17021-3:2018

Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer – Del 3: Kompetencekrav i forbindelse med auditering og certificering af kvalitetsledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC TS 17021-8:2019

Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer – Del 8: Kompetencekrav i forbindelse med auditering og certificering af ledelsessystemer for bæredygtig udvikling af samfund


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC TS 17021-10:2018

Overensstemmelsesvurdering – Krav til organisationer, der auditerer og certificerer ledelsessystemer – Del 10: Kompetenskrav til auditering og certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC TS 17021-11:2018

Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer – Del 11: Kompetencekrav i forbindelse med auditering og certificering af ledelsessystemer for facilitymanagement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC TS 17023:2013

Overensstemmelsesvurdering - Vejledning til bestemmelse af varighed af certificeringsaudit af ledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO/IEC 17024:2012

Overensstemmelsesvurdering - Generelle krav til organer, der udfører certificering af personer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17025:2017

Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/ISO/IEC TR 17026:2015

Overensstemmelsesvurdering - Eksempel på en certificeringsordning for materielle produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO/IEC 17030:2009

Overensstemmelsesvurdering - Generelle krav til tredjeparts overensstemmelsesmærker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/TS 17033:2019

Etiske deklarationer og støtteinformation – Principper og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 17034:2016

Generelle kompetencekrav til producenter af referencematerialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17040:2006

Overensstemmelsesvurdering - Generelle bestemmelser for gensidig bedømmelse af overensstemmelsesvurderingsorganer og akkrediteringsorganer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17043:2010

Overensstemmelsesvurdering - Generelle krav til præstationsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17050-1:2010

Overensstemmelsesvurdering - Leverandørens overensstemmelseserklæring - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17050-2:2004

Overensstemmelsesvurdering - Leverandørers overensstemmelseserklæring - Del 2: Understøttende dokumentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17065:2012

Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO/IEC 17067:2013

Overensstemmelsesvurdering - Grundprincipper for produktcertificering og retningslinjer for produktcertificeringsordninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/CWA 17316:2018

Smart CE-mærkning af byggevarer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 19011:2018

Vejledning i auditering af ledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes:


DS/ISO/IEC 20000-6:2017

Informationsteknologi – Serviceledelse – Del 6: Krav til organer, der yder audit og certificering af serviceledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/TS 22003:2014

Ledelsessystemer for fødevaresikkerhed - Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TS 22475-3:2008

Geoteknisk undersøgelse og prøvning - Metoder til prøveudtagning og grundvandsmålinger - Del 3: Overensstemmelsesvurdering af virksomheder og personale ved tredjepart


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/IEC 27009:2016

Informationsteknologi – Sikkerhedsteknikker – Sektorspecifik anvendelse af ISO/IEC 27001 – Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 34101-4:2019

Bæredygtig og sporbar kakao – Del 4: Krav til certificeringsordninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 34101-4:2019

Bæredygtig og sporbar kakao – Del 4: Krav til certificeringsordninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CLC/TS 50349:2005

Kvalifikation af elinstallatører


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CLC/TR 50619:2014

Vejledning i udførelse af ringanalyser (Round Robin-test)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/IEC/TR 61010-3-010:2002

Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings-, og laboratorieudstyr - Del 3-010: Overensstemmelsesrapport for IEC 61010-2-010, Særlige krav til laboratorieudstyr til opvarmning af materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/TS 419261:2015

Sikkerhedskrav til pålidelige systemers forvaltning af certifikater og tidsstempler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

ISO/IEC TR 13233:1995

Information technology -- Interpretation of accreditation requirements in ISO/IEC Guide 25 -- Accreditation of Information Technology and Telecommunications testing laboratories for software and protocol testing services


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.225,21

ISO 15835-3:2018

Steels for the reinforcement of concrete – Reinforcement couplers for mechanical splices of bars – Part 3: Conformity assessment scheme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 261,56

ISO 16919:2014

Space data and information transfer systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of candidate trustworthy digital repositories


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 812,22

ISO/IEC 17021-2:2016

Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 399,23

ISO/IEC 17021-3:2017

Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 261,56

ISO 18322:2017

Space systems – General management requirements for space test centres


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 812,22

ISO 19011:2018

Guidelines for auditing management systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN

ISO 34101-4:2019

Sustainable and traceable cocoa – Part 4: Requirements for certification schemes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:

ASTM D6689 - 01(2019)e1

Standard Guide for Optimizing, Controlling, and Reporting Test Method Uncertainties from Multiple Workstations in the Same Laboratory Organization


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 329,12

ASTM D6631 - 05(2019)

Standard Guide for Committee D01 for Conducting an Interlaboratory Study for the Purpose of Determining the Precision of a Test Method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 287,98

ASTM D6512 - 07(2014)

Standard Practice for Interlaboratory Quantitation Estimate


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 370,26

ASTM E860 - 07(2013)e2

Standard Practice for Examining And Preparing Items That Are Or May Become Involved In Criminal or Civil Litigation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 281,12

ASTM E541 - 10

Standard Specification for Agencies Engaged in System Analysis and Compliance Assurance for Manufactured Building


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 315,40

ASTM D3740 - 12a

Standard Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in Testing and/or Inspection of Soil and Rock as Used in Engineering Design and Construction


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 308,55

ASTM D7495 - 12(2019)

Standard Specification for Minimum Requirements for Accreditation Bodies that Accredit Agencies Testing and Inspecting Road and Paving Materials


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 287,98

ASTM E2833 - 12(2018)

Standard Practice for Certification Bodies that Certify Personnel Engaged in Inspection and Testing of Construction Activities and Materials Used in Construction, Including Special Inspection


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 281,12

ASTM E2936 - 13

Standard Guide for Contractor Self Assessment for U.S. Government Property Management Systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 308,55

ASTM F2962 - 13

Standard Practice for Conformity Assessment of Protective Clothing Worn by Operators Applying Pesticides


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 308,55

ASTM F3069 - 14

Standard Guide for Requirements for Bodies that Operate Certification Programs in the Field of Search and Rescue


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 274,26

ASTM C1093 - 15ae1

Standard Practice for Accreditation of Testing Agencies for Masonry


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 308,55

ASTM D6300 - 17a

Standard Practice for Determination of Precision and Bias Data for Use in Test Methods for Petroleum Products and Lubricants


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,39

ASTM E1212 - 17

Standard Practice for Establishing Quality Management Systems for Nondestructive Testing Agencies


Status:
Gældende