2046 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/CEN Guide 15:2012

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/IWA 31:2020

Risikoledelse – Vejledning om anvendelse af ISO 31000 i ledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/IEC Guide 37:2013

Brugsanvisninger til produkter af forbrugerinteresse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/IEC Guide 46:2017

Sammenlignende prøvning af forbrugsvarer og relaterede ydelser – Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/IEC Guide 60:2004

Overensstemmelsesvurdering - God praksis


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/IEC Guide 68:2003

Metoder til anerkendelse og accept af resultater fra overensstemmelsesvurderinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO Guide 73:2009

Risikoledelse - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO/IEC Guide 76:2020

Udvikling af servicestandarder – Anbefalinger til håndtering af forbrugeranliggender


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS-håndbog 107.1:2019

DS-håndbog 107.1:2019

Kvalitetsledelse og kvalitetsledelsessystemer - Del 1: De grundlæggende standarder


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 2.995,00

DS-håndbog 107.2:2020

DS-håndbog 107.2:2020

Kvalitetsledelse og kvalitetsledelsessystemer – Del 2: "ISO 9000-familien"


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 2.995,00

DS-håndbog 115:2017

DS-håndbog 115:2017

ISO 9001 for små og mellemstore virksomheder - Sådan kan det gøres - råd fra ISO/TC 176


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 450,00

DS/INF 117:2002

CENELEC Guide nr. 16 om implementering af Ny-metode-direktiverne og lavspændingsdirektivet med hensyn til EF-overensstemmelseserklæringen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS-håndbog 137:2009

DS-håndbog 137:2009

Værdiskabende kvalitetsledelsessystemer med ISO 9001:2008


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 595,00

DS-håndbog 158:2006

DS-håndbog 158:2006

Risk-based Management Systems - Risikobaserede integrerede ledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 495,00

DS-håndbog 161:2008

DS-håndbog 161:2008

Flyttemandens ABC


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 695,00

DS-håndbog 168:2020

DS-håndbog 168:2020

Vedligehold – Standarder for vedligehold


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 1.995,00

DS-håndbog 172:2012

DS-håndbog 172:2012

Ledelsessystemer – Strategieksekvering, forankring, innovation og ledelse


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 495,00

DS-håndbog 175:2013

DS-håndbog 175:2013

CSR - godt begyndt. Guide til implementering af CSR for små og mellemstore virksomheder


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 395,00

DS-håndbog 178:2014

DS-håndbog 178:2014

Asset management – sådan opfyldes de tekniske krav i ISO 55001. En introduktion til styring af store systemer


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 595,00

DS-håndbog 190:2016

DS-håndbog 190:2016

Den nye ISO 9001 i praksis. Del 1 - Gennemgang og fortolkning af ændringerne i ISO 9001:2015


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS-håndbog 191:2016

DS-håndbog 191:2016

Den nye ISO 9001 i praksis. Del 2 - Løsningsforslag og eksempler på procedurer til ISO 9001:2015


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS-håndbog 192:2016

DS-håndbog 192:2016

Audittjekliste til ISO 9001:2015


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 895,00

DS/INF 222-1:2019

Guide for reference til standarder i offentlige udbud i Europa


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETSI EN 301 549 V3.1.1:2019

Tilgængelighedskrav til IKT-produkter og -tjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN 303 135 V2.1.1:2016

Elektromagnetisk kompatibilitet og Radio spektrum forhold (ERM); kystovervågning, fartøjs trafikservice og havneradar (CS/VTS/HR); Harmoniseret Standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS 980:1960

Terminologi vedrørende produktionsstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 981:1960

Terminologi vedrørende arbejdsstudier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1325:2014

Værdiledelse - Ordliste - Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1591-4:2013

Flanger og flangesamlinger -Del 4: Kvalificering af personale til udførelse af boltede samlinger i trykbærende systemer til kritisk drift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/INF 1900:2005

Kvalitetsledelse og -udvikling af ældresektoren - Krav til ledelsessystemet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 2602:1981

Statistisk fortolkning af prøvningsresultater. Estimation af middelværdi. Konfidensinterval


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 2854:1980

Statistisk fortolkning af data. Estimationsmetoder og test for middelværdier og varianser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 2859-1+Cor.1:2001

Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation - Del 1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 2859-1/Amd 1:2011

Metoder for stikprøveinspektion ved alternativ variation - Del 1: Puljer af stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af partier i fortløbende rækker


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 2859-2:2020

Metoder for stikprøveinspektion ved hjælp af attributter – Del 2: Stikprøveplaner opstillet efter utilfredsstillende kvalitet (LQ) for inspektion af enkeltstående partier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 2859-3:2005

Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation - Del 3: Procedurer for overspringelse af på hinanden følgende partier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 2859-4:2020

Metoder for stikprøveinspektion ved hjælp af attributter – Del 4: Stikprøveplaner til vurdering af overensstemmelse med givne kvalitetsniveauer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 2859-5:2006

Metoder for stikprøveinspektion ved måling med alternativ variation - Del 5: System af sekventielle stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) for inspektion af på hinanden følgende partier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 2922/A1:2013

Akustik - Måling af støj fra skibe til sejlads på indenlandske vandveje og i havne


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS 3001:2009

Organisatorisk robusthed - Ledelsessystem for sikkerhed, beredskab og forretningsvidereførelse - Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS 3077:2013

Repræsentativ prøvetagning - Horisontal standard


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS 3090:2014

Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 847,00

DS 3090 Bilag 1:2014

Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger - Skemaer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 249,00

DS/ISO 3494:1980

Statistisk fortolkning af data - Styrke af test vedrørende middelværdier og varianser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 3534-1:2007

Statistik - Ordliste og symboler - Generelle statistiske termer og termer for sandsynlighedsteori


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 3534-2:2007

Statistik - ordliste og symboler - Del 2: Anvendt statistik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 3534-3:2013

Statistik - Ordliste og symboler - Del 3: Forsøgsplanlægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR
Pris fra:
kr. 920,00

DS/ISO 3534-4:2014

Statistik - Ordliste og symboler - Del 4: Stikprøveundersøgelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 3951-1:2013

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 1: Specifikation af enkeltstikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier for en kvalitetsegenskab og en AQL-værdi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 966,00

DS/ISO 3951-2:2013

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 2: Generel specifikation for enkeltstikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier gældende for uafhængige kvalitetsegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 3951-3:2007

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 3: Dobbelt-stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion af på hinanden følgende partier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/ISO 3951-4:2011

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 4: Procedurer for vurdering af erklærede kvalitetsniveauer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 3951-5:2007

Procedurer for stikprøveinspektion ved måling med kontinuert variation - Del 5: Sekventielle stikprøveplaner opstillet efter kvalitetsniveau for godkendelse (AQL) til inspektion ved måling med kontinuert variation (kendt standardafvigelse)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 4217:2015

Valutakoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 5479:2004

Statistisk fortolkning af data - Test for afvigelse fra normalfordelingen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 5725-1:1995

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 1: Generelle principper og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 5725-1/Cor.1:2000

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 1: Generelle principper og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 5725-2:2019

Nøjagtighed af målemetoder og -resultater (korrekthed og præcision) – Del 2: Grundlæggende metode til bestemmelse af repeterbarhed og reproducerbarhed af standardiserede målemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 5725-3:1995

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 3: Mellemliggende mål for præcision af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 5725-3/Corr.1:2002

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 3: Mellemliggende mål for præcision af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 5725-4:2020

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater – Del 4: Grundlæggende metoder til bestemmelse af en standardiseret målemetodes korrekthed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 5725-5:2000

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 5: Alternative metoder til bestemmelse af præcisionen af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 5725-5/Corr. 1:2005

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 5: Alternative metoder til bestemmelse af præcisionen af en standardiseret målemetode


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 5725-6:1995

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater. Del 6: Praktisk brug af værdier for nøjagtighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 5725-6/Corr. 1:2010

Nøjagtighed (korrekthed og præcision) af målemetoder og resultater - Del 6: Praktisk brug af værdier for nøjagtighed


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 7870-1:2019

Kontrolkort – Del 1: Generelle retningslinjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 7870-2:2013

Kontrolkort - Del 2: Shewhartkontrolkort


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 7870-3:2020

Kontrolkort – Del 3: Godkendelseskontrolkort


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 7870-4:2011

Kontrolkort - Del 4: CUSUM-kort


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 7870-5:2014

Kontrolkort - Del 5: Specialiserede kontrolkort


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 7870-6:2016

Kontrolkort - Del 6: EWMA-kontrolkort


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 7870-7:2020

Kontrolkort – Del 7: Multivariate kontrolkort


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 7870-8:2017

Kontrolkort – Del 8: Kontrolkort til korte serier og små blandede partier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00