2309 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/CEN Guide 15:2012

Vejledning i udvikling af standarder om tjenesteydelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/IWA 31:2020

Risikoledelse – Vejledning om anvendelse af ISO 31000 i ledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS-håndbog 107.1:2019

DS-håndbog 107.1:2019

Kvalitetsledelse og kvalitetsledelsessystemer - Del 1: De grundlæggende standarder


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 2.995,00

DS-håndbog 107.2:2020

DS-håndbog 107.2:2020

Kvalitetsledelse og kvalitetsledelsessystemer – Del 2: "ISO 9000-familien"


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 2.995,00

DS-håndbog 115:2017

DS-håndbog 115:2017

ISO 9001 for små og mellemstore virksomheder - Sådan kan det gøres - råd fra ISO/TC 176


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 450,00

DS/INF 117:2002

CENELEC Guide nr. 16 om implementering af Ny-metode-direktiverne og lavspændingsdirektivet med hensyn til EF-overensstemmelseserklæringen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS-håndbog 137:2009

DS-håndbog 137:2009

Værdiskabende kvalitetsledelsessystemer med ISO 9001:2008


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 595,00

DS-håndbog 158:2006

DS-håndbog 158:2006

Risk-based Management Systems - Risikobaserede integrerede ledelsessystemer


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 495,00

DS-håndbog 161:2008

DS-håndbog 161:2008

Flyttemandens ABC


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 695,00

DS-håndbog 168:2020

DS-håndbog 168:2020

Vedligehold – Standarder for vedligehold


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.995,00

DS-håndbog 172:2012

DS-håndbog 172:2012

Ledelsessystemer – Strategieksekvering, forankring, innovation og ledelse


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 495,00

DS-håndbog 175:2013

DS-håndbog 175:2013

CSR - godt begyndt. Guide til implementering af CSR for små og mellemstore virksomheder


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 395,00

DS/INF 176:2021

Guide til bæredygtig, digital omstilling i Danmark


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS-håndbog 178:2014

DS-håndbog 178:2014

Asset management – sådan opfyldes de tekniske krav i ISO 55001. En introduktion til styring af store systemer


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 595,00

DS-håndbog 190:2016

DS-håndbog 190:2016

Den nye ISO 9001 i praksis. Del 1 - Gennemgang og fortolkning af ændringerne i ISO 9001:2015


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS-håndbog 191:2016

DS-håndbog 191:2016

Den nye ISO 9001 i praksis. Del 2 - Løsningsforslag og eksempler på procedurer til ISO 9001:2015


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS-håndbog 192:2016

DS-håndbog 192:2016

Audittjekliste til ISO 9001:2015


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 895,00

DS handbook 199:2020

DS handbook 199:2020

Vejledning om bæredygtig renovering af bygninger. Sådan henvises til miljøkrav og standarder ved planlægning af offentlige udbud i Europa


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 495,00

DS/INF 222-1:2019

Guide for reference til standarder i offentlige udbud i Europa


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 347,00

DS/ETSI EN 301 549 V3.1.1:2019

Tilgængelighedskrav til IKT-produkter og -tjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 301 549 V3.2.1:2021

Tilgængelighedskrav til IKT-produkter og -tjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 303 135 V2.1.1:2016

Elektromagnetisk kompatibilitet og Radio spektrum forhold (ERM); kystovervågning, fartøjs trafikservice og havneradar (CS/VTS/HR); Harmoniseret Standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/ETSI EN 303 135 V2.2.1:2020

Kystovervågning, fartøjstrafikservice og havneradarer (CS/VTS/HR) – Harmoniseret Standard for radiospekteraccess


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS 980:1960

Terminologi vedrørende produktionsstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS 981:1960

Terminologi vedrørende arbejdsstudier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1325:2014

Værdiledelse - Ordliste - Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1591-4:2013

Flanger og flangesamlinger -Del 4: Kvalificering af personale til udførelse af boltede samlinger i trykbærende systemer til kritisk drift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/INF 1900:2005

Kvalitetsledelse og -udvikling af ældresektoren - Krav til ledelsessystemet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 311,00

DS 3001:2009

Organisatorisk robusthed - Ledelsessystem for sikkerhed, beredskab og forretningsvidereførelse - Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS 3077:2013

Repræsentativ prøvetagning - Horisontal standard


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS 3090:2014

Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 847,00

DS 3090 Bilag 1:2014

Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger - Skemaer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 4179:2021

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CWA 5643-1:2021

Turisme og relaterede services – Krav og retningslinjer til turismeindustrien om forebyggelse af spredning af COVID-19


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 149,00

DS/CWA 5643-2:2021

Turisme og relaterede services – Krav og retningslinjer til turismeindustrien om forebyggelse af spredning af COVID-19 – Europæisk visuel identitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 149,00

DS/EN ISO 8586:2014

Sensorisk analyse - Generelle retningslinjer for udvælgelse, uddannelse og overvågning af udvalgte vurderingspersoner og vurderingspersoner med ekspertise inden for sensorisk analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 9000:2015

Kvalitetsledelsessystemer - Grundprincipper og ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9001:2015

Kvalitetsledelsessystemer - Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9004:2018

Kvalitetsledelse – Kvaliteten i en organisation – Vejledning i opnåelse af vedvarende succes


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 9100:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9101:2018

Kvalitetsledelsessystemer – Auditkrav for luftfarts-, rum- og forsvarsorganisationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 9102:2015

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 9103:2015

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 9103:2014/AC:2015

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 9104-001:2013

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9104-002:2016

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 9104-003:2010

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 9107:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 9110:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9114:2015

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 9115:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 9116:2015

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 9120:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9130:2020

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 9131:2020

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 9132:2017

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 9133:2018

flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 9136:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 9137:2012

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 9138:2019

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 9145:2018

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 9712:2013

Ikke-destruktiv prøvning - Kvalificering og certificering af NDT-personale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 10012:2003

Styring af målesystemer - Krav til måleprocesser og måleudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 350,00

DS 10015:2008

Ledelsessystem til kompetenceerhvervelse - Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN/TR 10345:2013

Vejledning om behandling af statistiske data fra ringanalyser til validering af analysemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11121:2017

Serviceydelser tilknyttet fritidsdykning – Krav til introduktionsprogrammer til scubadykning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11354-1:2011

Avancerede automationsteknologier og deres anvendelser - Krav ved etablering af fremstillingsvirksomheders interoperabilitet - Del 1: Rammemodel for virksomheders interoperabilitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12408:2004

Sikkerhedskrav til tovbaner beregnet til passagertransport - Kvalitetskontrol


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12507:2005

Transportservice - Vejledning til anvendelse af EN ISO 9001:2000 inden for godstransport på vej og jernbane, opbevaring og distribution


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12522-1:1998

Møbelflytning. Møbelflytning for private. Del 1: Servicespecifikationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12522-2:1998

Møbelflytning. Møbelflytning for private. Del 2: Serviceanskaffelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12798:2007

Transport - Kvalitetsstyringssystem for transport - Transport ad vej, jernbane og indre vandveje - Kvalitetsstyringskrav som supplement til EN ISO 9001 mht. sikkerhed under transport af farligt gods


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 12813:2019

Elektronisk afgiftsopkrævning – Kontrolcheck af kommunikation mellem autonome systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00