265 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 14971:2019

Medicinsk udstyr – Anvendelse af risikoledelse i forbindelse med medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/ISO 14971:2019

Medicinsk udstyr – Anvendelse af risikoledelse i forbindelse med medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 15133:2005

Nomenklatur – Fællesbegreber og koder for grupper af medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 15223-1:2016

Medicinsk udstyr - Symboler til mærkning af medicinsk udstyr samt tilhørende information - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 15223-1 Bil. 1:2016

Medicinsk udstyr – Symboler til mærkning af medicinsk udstyr samt tilhørende information – Del 1: Generelle krav – Bilag 1: Grafiske symboler i elektronisk form


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 995,00

DS/ISO 15223-2:2011

Medicinsk udstyr - Symboler til anvendelse ved mærkning af og i brugsanvisninger for medicinsk udstyr - Del 2: Udvikling, udvælgelse og validering af symboler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 15378:2017

Primær emballage til medicinske produkter – Særlige krav til anvendelse af ISO 9001:2015 med reference til god fremstillingspraksis (GMP)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 15986:2011

Symboler til mærkning af medicinsk udstyr - Krav til mærkning af medicinsk udstyr indeholdende phthalater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/ISO 16142-1:2016

Medicinsk udstyr – Anerkendte væsentlige principper for medicinsk udstyrs sikkerhed og ydeevne – Del 1: Generelle væsentlige principper og yderligere specifikke principper for alt medicinsk ikke-IVD-udstyr samt vejledning i valg af standarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 16142-2:2017

Medicinsk udstyr – Anerkendte væsentlige principper for medicinsk udstyrs sikkerhed og ydeevne – Del 2: Generelle væsentlige principper og yderligere specifikke principper for alt medicinsk IVD-udstyr samt vejledning i valg af standarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00