178 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1618:1997

Katetre andre end intravaskulære katetre. Prøvningsmetoder for generelle egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 6009:2016

Injektionskanyler til engangsbrug - Farvekode til identifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 7864:2016

Sterile injektionskanyler til engangsbrug – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 7885:2010

Tandpleje - Sterile injektionskanyler til engangsbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 7886-1:2018

Sterile injektionssprøjter til engangsbrug – Del 1: Sprøjter til manuel brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 7886-2:1997

Sterile injektionssprøjter til engangsbrug. Del 2: Sprøjter til brug med kraftdrevne injektionspumper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 7886-3:2009

Sterile injektionssprøjter til engangsbrug - Del 3: Sprøjter med automatisk blokering (AD-sprøjter) til vaccinering med fast dosis


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 7886-4:2019

Sterile injektionssprøjter til engangsbrug – Del 4: Sprøjter med anordning, der forhindrer genbrug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN ISO 8362-7:2011

Injektionsbeholdere og tilbehør – Del 7: Injektionskapsler af plast og aluminium med plastdele der ikke er større end injektionbeholderens diameter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 8836:2014

Sugekatetre til anvendelse i luftveje


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

1 Næste