74 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/CEN/CLC Guide 6:2014

Vejledning om inddragelse af tilgængelighed i standarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS-håndbog 105:2012

DS-håndbog 105:2012

Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 595,00

DS-håndbog 105.2:2015

DS-håndbog 105.2:2015

Udearealer for alle - Eksempelsamling


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 495,00

DS-håndbog 105:2012 A4 format m/spiralryg

DS-håndbog 105:2012 A4 format m/spiralryg

Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 624,75

DS/EN 1985:1999

Ganghjælpemidler. Generelle krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 8669-2:1997

Urinopsamlingsposer. Del 2: Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 8670-2:1997

Stomiposer. Del 2: Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 9999:2016

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse – Klassifikation og terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.520,00

DS/EN ISO 11199-1:2000

Ganghjælpemidler, som håndteres med to arme. Krav og prøvningsmetoder. Del 1: Gangstativer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11334-4:1999

Ganghjælpemidler, som håndteres med een arm. Krav og prøvningsmetoder. Del 4: Stokke med tre eller flere ben


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11683:1998

Emballage. Følbar advarsel. Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12182:2012

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse - Generelle krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/CEN/TR 15913:2009

Tilskuertribuner - Kriterier for udformning af tilskuerpladser til tilskuere med særlige behov


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 16021:2001

Urin-absorberende hjælpemidler - Grundprincipper vedrørende evaluering af urin-absorberende hjælpemidler til voksne beregnet til engangsbrug set fra brugernes og plejepersonalets synsvinkel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 16201:2007

Tekniske hjælpemidler for personer med funktionsnedsættelse - Krav og prøvningsmetoder til fjernbetjeninger til hverdagsaktiviteter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 16584-1:2017

Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – Generelle krav – Del 1: Kontrastforhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 16584-2:2017

Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – Generelle krav – Del 2: Information


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 16584-3:2017

Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – Generelle krav – Del 3: Optiske egenskaber og skridfasthed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 16585-1:2017

Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – Udstyr og konstruktionsdele ombord på rullende materiel – Del 1: Toiletter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 16585-2:2017

Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – Udstyr og konstruktionsdele ombord på rullende materiel – Del 2: Konstruktionsdele til sidde- og ståfaciliteter samt til passagearealer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 16585-3:2017

Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – Udstyr og konstruktionsdele ombord på rullende materiel – Del 3: Fri passage og indvendige døre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 16586-1:2017

Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – Rullende materiels tilgængelighed for personer med reduceret mobilitet – Del 1: Trin ved ind- og udstigning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 16586-2:2017

Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – Rullende materiels tilgængelighed for personer med reduceret mobilitet – Del 2: Hjælpemidler til påstigning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 16587:2017

Jernbaner – Indretning for personer med reduceret mobilitet (PRM) – Krav til infrastrukturen for forhindringsfri ruter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/ISO 17069:2014

Tilgængeligt design ‐ Overvejelser vedrørende tilgængelige møder og brug af hjælpemidler hertil


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 17161:2019

Design for alle – Tilgængelighed efter en "design for alle"-tilgang inden for produkter, varer og tjenester – Udvidelse af brugergruppen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 17966:2016

Hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN ISO 20342-1:2019

Hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 20342-1:2019

Hjælpemidler til at forhindre vævsskade i den liggende stilling – Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 21542:2012

Bygningskonstruktion - Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.295,00

DS/ISO 21801-1:2020

Kognitiv tilgængelighed – Del 1: Generel vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 21802:2019

Hjælpemidler – Vejledning i kognitiv tilgængelighed – Daglig tidsstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN ISO/TR 22411:2011

Ergonomidata og retningslinjer for anvendelse af ISO/IEC Guide 71 vedrørende produkter og services til ældre personer og personer med handicap


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 63080:2017

Termer og definitioner for tilgængelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

ISO 20342-1:2019

Assistive products for tissue integrity when lying down -- Part 1: General requirements


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:

ASTM E2951 - 13

Standard Guide for Community Emergency Preparedness for Persons with Disabilities


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16

DSF/ISO/DIS 9999 ( Forslag )

Hjælpemidler – Klassifikation og terminologi


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:

DSF/prEN ISO 9999 ( Forslag )

Hjælpemidler – Klassifikation og terminologi


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:

DSF/ISO/FDIS 17069 ( Forslag )

Tilgængeligt design – Hensyn og hjælpemidler ved tilgængelige møder


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Revision af:

DSF/ISO/DIS 21856 ( Forslag )

Hjælpemidler – Generelle krav og prøvningsmetoder


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:

DSF/prEN ISO 21856 ( Forslag )

Hjælpemidler – Generelle krav og prøvningsmetoder


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:

ISO/DIS 9999 ( Forslag )

Assistive products -- Classification and terminology


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:

ISO/DIS 21856 ( Forslag )

Assistive products -- General requirements and test methods


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:

prEN ISO 9999 ( Forslag )


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:

prEN ISO 21856 ( Forslag )


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:

DS/ISO/IEC Guide 71:2008 ( Tilbagetrukket )

Retningslinjer for standardisører i relation til ældre personer og personer med handicap


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS-håndbog 105:1995 ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 105:1995

Udearealer for alle. Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 160,00

DS-håndbog 105.2:1999 ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 105.2:1999

Rekreative arealer for alle. Eksempelsamling


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Pris fra:
kr. 125,00

DS-håndbog 105 - Eng. ver. ( Tilbagetrukket )

DS-håndbog 105 - Eng. ver.

Udearealer for alle. Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 200,00

DS/R 450 E:1984 ( Tilbagetrukket )

Anvisning for planlægning og indretning af udendørs områder med henblik på handicappedes færden


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/R 450:1983 ( Tilbagetrukket )

Anvisning for planlægning og indretning af udendørs områder med henblik på handicappedes færden


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1970/A1:2005 ( Tilbagetrukket )

Indstillelige senge til personer med funktionsnedsættelser - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS 3028:2001 ( Tilbagetrukket )

Tilgængelighed for alle


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/ISO 9999:1992 ( Tilbagetrukket )

Tekniske hjælpemidler for handicappede. Klassifikation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 9999:1998 ( Tilbagetrukket )

Tekniske hjælpemidler for handicappede. Klassifikation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN ISO 9999:1999 ( Tilbagetrukket )

Tekniske hjælpemidler til handicappede. Klassifikation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN ISO 9999:2002 ( Tilbagetrukket )

Tekniske hjælpemidler for personer med funktionsnedsættelse - Klassifikation og terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN ISO 9999:2007 ( Tilbagetrukket )

Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse - Klassifikation og terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 9999:2006 ( Tilbagetrukket )

Tekniske hjælpemidler for personer med funktionsnedsættelse - Klassifikation og terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN ISO 9999:2007 ( Tilbagetrukket )

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse - Klassifikation og terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN ISO 9999:2011 ( Tilbagetrukket )

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse - Klassifikation og terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN ISO 9999:2012 ( Tilbagetrukket )

Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse - Klassifikation og terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/EN ISO 9999/AC:2009 ( Tilbagetrukket )

Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse - Klassifikation og terminologi


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 10535:1998 ( Tilbagetrukket )

Personløftere til flytning af handicappede personer. Krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11199-2:2000 ( Tilbagetrukket )

Ganghjælpemidler, som håndteres med to arme. Krav og prøvningsmetoder. Del 2: Rollatorer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11334-1:1997 ( Tilbagetrukket )

Ganghjælpemidler, som håndteres med en arm. Krav og prøvningsmetoder. Del 1: Albuestøtte


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 12182:2000 ( Tilbagetrukket )

Tekniske hjælpemidler til handicappede. Generelle krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 12182:2002 ( Tilbagetrukket )

Tekniske hjælpemidler til handicappede - Generelle krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 12182:2012 ( Tilbagetrukket )

Hjælpemidler til personer med funktionsnedsættelse - Generelle krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 12183:2002 ( Tilbagetrukket )

Manuelt drevne kørestole - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 12184:2002 ( Tilbagetrukket )

Elektrisk drevne kørestole, scootere og deres ladere - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 12523:1999 ( Tilbagetrukket )

Eksterne proteser og ortoser til arme og ben. Krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO/TR 22411:2008 ( Tilbagetrukket )

Ergonomiske data og retningslinjer for anvendelse af ISO/IEC Guide 71 vedrørende produkter og service til ældre personer og personer med handicap


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN 29999:1994 ( Tilbagetrukket )

Tekniske hjælpemidler for handicappede. Klassifikation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

1