DS/EN 81-40:2008 ( Tilbagetrukket )

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer - Specialelevatorer til transport af personer og gods - Del 40: Trappelifte og skrånende løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Antal sider: 72

Udgivet: 2009-03-09

Godkendelsesdato: 2008-12-01

Tilbagetrækningsdato: 2021-09-21

Internationale relationer : EN 81-40:2008 IDT

ICS: 11.180.10 - Bevægelseshjælpemidler og tilpasning 91.140.90 - Elevatorer. Rullende trapper

Varenummer: 56858


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 10

Dansk udvalg

DS/S-191