DS/CEN/CR 12969:1997 ( Tilbagetrukket )

Miljøledelse. Anvendelse af DS/EN ISO 14001, DS/EN ISO 14010, DS/EN ISO 14011 og DS/EN ISO 14012 i sammenhæng med Rådets forordning om industrivirksomheders frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision (EMAS)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

Beskrivelse

Denne korte CEN-rapport giver et overblik over detailforskelle mellem Forordningen og standarderne. Den nævner såvel de emner, der ikke behandles entydigt, og dem, der ved et første blik ikke synes medtaget af ISO, som de EMAS-bestemmelser, der ikke er i standardernes emneområde. Forskellene kommenteres, og det beskrives, hvad brugere af standarderne vil have nødigt at sørge for inden anmeldelse til EMAS-registrering. I DS/CEN/CR 12968 findes en punkt-for-punkt sammenstilling af hele teksten i Forordningen med den tilsvarende tekst i standarderne.

Antal sider: 24

Udgivet: 1997-09-08

Godkendelsesdato: 1997-08-07

Tilbagetrækningsdato: 2007-07-24

Internationale relationer : CR 12969:1997 IDT

ICS: 13.020.10 - Miljøledelse 03.120.20 - Produkt- og virksomhedscertificering. Overensstemmelsesvurde 13.020.01 - Miljø og miljøbeskyttelse. Generelt

Varenummer: 34301


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/SS S26

Dansk udvalg

DS/S-283