DS/EN ISO 14001:2015

Miljøledelsessystemer - Krav og vejledning

Kurser

Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

I denne internationale standard fastlægges krav til et miljøledelsessystem, som en organisation kan anvende for at
forbedre sin miljøpræstation. Det er hensigten med denne internationale standard, at den skal anvendes af organisationer,
der ønsker at lede deres miljømæssige ansvar på en systematisk måde, som bidrager til den miljømæssige
søjle for bæredygtighed.
Denne internationale standard hjælper organisationer til at nå de resultater, der tilsigtes med deres miljøledelsessystem,
og som skaber værdi for miljøet, organisationen selv og interessenterne. I overensstemmelse med organisationens
miljøpolitik omfatter de tilsigtede resultater med et miljøledelsessystem:
–– forbedring af miljøpræstationen
–– opfyldelse af bindende forpligtelser
–– opfyldelse af miljømål.
Denne internationale standard kan anvendes af enhver organisation, uanset størrelse, type og art, og den gælder for
miljøforhold i forbindelse med organisationens aktiviteter, produkter og ydelser, som organisationen enten kan styre
eller påvirke ud fra et livscyklusperspektiv. I denne internationale standard er der ikke angivet specifikke kriterier for
miljøpræstationen.
Denne internationale standard kan anvendes i sin helhed eller i uddrag til systematisk at forbedre miljøledelsen. En
påstand om overensstemmelse med denne internationale standard kan dog kun accepteres, hvis alle standardens
krav er indarbejdet i en organisations miljøledelsessystem og er opfyldt uden undtagelse.


Antal sider: 50

Udgivet: 2015-09-15

Godkendelsesdato: 2015-09-15

Internationale relationer: EN ISO 14001:2015 IDT ISO 14001:2015 IDT

ICS: 13.020.10 - Miljøledelse 03.100.70 - Ledelsessystemer

Varenummer: M272700Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/SS S26
  • ISO/IEC/JTC 1/SC 27
  • ISO/IEC/JTC 1/SC 27

Dansk udvalg

DS/S-283