92 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/ISO 11271:2003

Jordundersøgelse - Bestemmelse af redox-potentiale - Feltmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 11272:2017

Jordundersøgelse - Bestemmelse af tørrumvægt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11276:2014

Jordundersøgelse - Bestemmelse af porevandtryk - Tensiometermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 11277:2020

Jordkvalitet – Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling i mineraljord – Sigte- og sedimentationsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11508:2017

Jordundersøgelse – Bestemmelse af partikeldensitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15934:2012

Slam, bioaffald, jord og affald - Beregning af tørstofandel efter bestemmelse af tørstofrest eller vandindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15935:2012

Slam, bioaffald, jord og affald - Bestemmelse af glødetab


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 16720:2007

Jordundersøgelse - Forbehandling af prøver ved frysetørring til efterfølgende analyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 17628:2015

Geoteknisk undersøgelse og prøvning - Geotermisk prøvning - Bestemmelse af varmeledningstal for jord og sten ved hjælp af jordvarmesonde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 17892-1:2014

Geoteknisk undersøgelse og prøvning - Laboratorieprøvning af jord - Del 1: Bestemmelse af vandindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 17892-2:2014

Geoteknisk undersøgelse og prøvning - Laboratorieprøvning af jord - Del 2: Bestemmelse af massefylde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 17892-3:2015

Geoteknisk undersøgelse og prøvning - Laboratorieprøvning af jord - Del 3: Bestemmelse af partikeldensitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 17892-4:2016

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Laboratorieprøvning af jord – Del 4: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 17892-5:2017

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Laboratorieprøvning af jord – Del 5: Konsolideringsforsøg med trinvis belastning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 17892-6:2017

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Laboratorieprøvning af jord – Del 6: Faldkegleforsøg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 17892-7:2018

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Laboratorieprøvning af jord – Del 7: Simpelt trykforsøg med uhindret sideudvidelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 17892-8:2018

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Laboratorieprøvning af jord – Del 8: Ukonsolideret udrænet triaksialprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 17892-9:2018

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Laboratorieprøvning af jord – Del 9: Konsolideret triaksial trykprøvning på vandmættet jord


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 17892-10:2018

Geoteknisk undersøgelse og forsøg – Laboratorieforsøg på jord – Del 10: Forskydningsforsøg med tvungen brudflade


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 17892-10:2019

Geoteknisk undersøgelse og forsøg – Laboratorieforsøg på jord – Del 10: Forskydningsforsøg med tvungen brudflade


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 17892-11:2019

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Laboratorieprøvning af jord – Del 11: Permeabilitetsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 17892-11:2019

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Laboratorieprøvning af jord – Del 11: Permeabilitetsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 17892-12:2018

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Laboratorieprøvning af jord – Del 12: Bestemmelse af flyde- og plasticitetsgrænser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 17892-12:2018

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Laboratorieprøvning af jord – Del 12: Bestemmelse af flyde- og plasticitetsgrænser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 18674-1:2015

Geotekniske in-situ-forsøg - Geoteknisk overvågning med feltinstrumentering - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 18674-2:2016

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Geoteknisk overvågning ved hjælp af feltmåling – Del 2: Måling af flytninger langs en linje: ekstensometermåling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 18674-3:2017

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Geoteknisk overvågning ved hjælp af feltmåling – Del 3: Måling af forskydninger på tværs af en linje: inklinometermåling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 18674-3:2017

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Geoteknisk overvågning ved hjælp af feltmåling – Del 3: Måling af forskydninger på tværs af en linje: inklinometermåling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 18674-3:2017/A1:2020

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Geoteknisk overvågning ved hjælp af feltmåling – Del 3: Måling af forskydninger på tværs af en linje: inklinometermåling


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 18674-3:2017/Amd 1:2020

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Geoteknisk overvågning ved hjælp af feltmåling – Del 3: Måling af forskydninger på tværs af en linje: inklinometermåling


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 18674-4:2020

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Geoteknisk overvågning ved hjælp af feltmåling – Del 4: Måling af porevandstryk: Piezometre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 18674-4:2020

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Geoteknisk overvågning ved hjælp af feltmåling – Del 4: Måling af porevandstryk: Piezometre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 18674-5:2019

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Geoteknisk overvågning ved hjælp af feltmåling – Del 5: Måling af ændring af totale spændinger med trykcelle


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 18674-5:2019

Geoteknisk undersøgelse og prøvning – Geoteknisk overvågning ved hjælp af feltmåling – Del 5: Måling af ændring af totale spændinger med trykcelle


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 23470:2018

Jordundersøgelse – Bestemmelse af effektiv kationbytningskapacitet (CEC) og ombyttelige kationer ved hjælp af en hexamincobalttrichloridopløsning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

ISO 11265:1994

Soil quality -- Determination of the specific electrical conductivity


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Fransk
Pris fra:
kr. 261,90

ISO 11465:1993

Soil quality -- Determination of dry matter and water content on a mass basis -- Gravimetric method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 261,90

ISO 16720:2005

Soil quality -- Pretreatment of samples by freeze-drying for subsequent analysis


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 261,90

ISO 17628:2015

ISO 17628:2015


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 951,11

ISO 17892-3:2015

Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil – Part 3: Determination of particle density


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 399,74

ISO 17892-10:2018

Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil – Part 10: Direct shear tests


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 17892-11:2019

Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil – Part 11: Permeability tests


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 18674-1:2015

Geotechnical investigation and testing – Geotechnical monitoring by field instrumentation – Part 1: General rules


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 951,11

ISO 18674-3:2017/Amd 1:2020

Geotechnical investigation and testing – Geotechnical monitoring by field instrumentation – Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers – AMENDMENT 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk

ISO 18674-4:2020

Geotechnical investigation and testing – Geotechnical monitoring by field instrumentation – Part 4: Measurement of pore water pressure: Piezometers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 18674-5:2019

Geotechnical investigation and testing – Geotechnical monitoring by field instrumentation – Part 5: Stress change measurements by Total Pressure Cells (TPC)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 23470:2018

Soil quality -- Determination of effective cation exchange capacity (CEC) and exchangeable cations using a hexamminecobalt(III)chloride solution


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ASTM D7263 - 09(2018)e2

Standard Test Methods for Laboratory Determination of Density (Unit Weight) of Soil Specimens


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D5778 - 12

Standard Test Method for Electronic Friction Cone and Piezocone Penetration Testing of Soils


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM D6467 - 13e1

Standard Test Method for Torsional Ring Shear Test to Determine Drained Residual Shear Strength of Cohesive Soils


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D6539 - 13

Standard Test Method for Measurement of the Permeability of Unsaturated Porous Materials by Flowing Air


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM F3013 - 13(2018)

Standard Test Method for Density of Topsoil and Blended Soils In-place by the Core Displacement Method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 279,84

ASTM D5334 - 14

Standard Test Method for Determination of Thermal Conductivity of Soil and Soft Rock by Thermal Needle Probe Procedure


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D5779/D5779M - 14

Standard Test Method for Field Determination of Rapid Specific Gravity of Rock and Manmade Materials for Erosion Control


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 279,84

ASTM D5873 - 14

Standard Test Method for Determination of Rock Hardness by Rebound Hammer Method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D7012 - 14e1

Standard Test Methods for Compressive Strength and Elastic Moduli of Intact Rock Core Specimens under Varying States of Stress and Temperatures


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D7830/D7830M - 14

Standard Test Method for In-Place Density (Unit Weight) and Water Content of Soil Using an Electromagnetic Soil Density Gauge


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM D7380 - 15

Standard Test Method for Soil Compaction Determination at Shallow Depths Using 5-lb (2.3 kg) Dynamic Cone Penetrometer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D5607 - 16

Standard Test Method for Performing Laboratory Direct Shear Strength Tests of Rock Specimens Under Constant Normal Force


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D5874 - 16

Standard Test Methods for Determination of the Impact Value (IV) of a Soil


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM C1402 - 17

Standard Guide for High-Resolution Gamma-Ray Spectrometry of Soil Samples


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D6067/D6067M - 17

Standard Practice for Using the Electronic Piezocone Penetrometer Tests for Environmental Site Characterization and Estimation of Hydraulic Conductivity


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM D6913/D6913M - 17

Standard Test Methods for Particle-Size Distribution (Gradation) of Soils Using Sieve Analysis


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 457,91

ASTM D6938 - 17a

Standard Test Methods for In-Place Density and Water Content of Soil and Soil-Aggregate by Nuclear Methods (Shallow Depth)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D7608 - 18

Standard Test Method for Torsional Ring Shear Test to Measure Drained Fully Softened Shear Strength and Stress Dependent Strength Envelope of Fine-Grained Soils


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D6035/D6035M - 19

Standard Test Methods for Determining the Effect of Freeze-Thaw on Hydraulic Conductivity of Compacted or Intact Soil Specimens Using a Flexible Wall Permeameter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D6780/D6780M - 19

Standard Test Methods for Water Content and Density of Soil In situ by Time Domain Reflectometry (TDR)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM D6572 - 20

Standard Test Methods for Determining Dispersive Characteristics of Clayey Soils by the Crumb Test


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 318,00

ASTM D7181 - 20

Standard Test Method for Consolidated Drained Triaxial Compression Test for Soils


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM D7698 - 20

Standard Test Method for In-Place Estimation of Density and Water Content of Soil and Aggregate by Correlation with Complex Impedance Method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 356,15

ASTM E1520 - 99(2015)

Standard Test Method for Particle Counts Per Pound of Granular Carriers and Dry-Applied Granular Formulations


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 279,84

DS/EN ISO 11272:2014 ( Tilbagetrukket )

Jordundersøgelse - Bestemmelse af tørrumvægt


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 11277:2001 ( Tilbagetrukket )

Jordkvalitet - Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling i mineraljord - Sigtnings- og sedimenteringsmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 11277:2009 ( Tilbagetrukket )

Jordkvalitet - Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling i mineraljord - Sigtnings- og sedimenteringsmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 11277/Corr.1:2002 ( Tilbagetrukket )

Jordkvalitet - Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling i mineraljord - Sigtnings- og sedimenteringsmetode


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 11508:1998 ( Tilbagetrukket )

Jordkvalitet. Bestemmelse af kornmaterialets densitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 11508:2014 ( Tilbagetrukket )

Jordundersøgelse - Bestemmelse af partikeldensitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00