592 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS 3077:2013

Repræsentativ prøvetagning - Horisontal standard


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 10382:2006

Jordundersøgelser - Bestemmelse af organochlorpesticider og polychlorerede biphenyler - Gaskromatografisk metode med electron capture-detektor


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 10390:2006

Jordundersøgelse – Bestemmelse af pH


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 10573:1997

Jordkvalitet. Bestemmelse af vandindhold i den umættede zone. Neutronsondemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 10693:2014

Jordundersøgelse - Bestemmelse af carbonatindhold - Volumetrisk metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO/TS 10832:2010

Jordundersøgelser - Forureningseffekt på mycorrhizale svampe - Sporespiringstest


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 10930:2013

Jordundersøgelse - Stabilitetsmåling af jordtilslag udsat for vandpåvirkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 11063:2020

Jordundersøgelse – Direkte udtræk af DNA fra jordprøver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 11063:2020

Jordundersøgelse – Direkte udtræk af DNA fra jordprøver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11074:2015

Jordundersøgelse - Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

1 Næste