DS/EN 60204-31:2013

Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr på maskiner - Del 31: Særlige sikkerheds- og EMC-krav til symaskiner, enheder og systemer til syning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) EØS-relevant tekst

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.


Antal sider: 32

Udgivet: 2014-01-09

Godkendelsesdato: 2013-12-18

Internationale relationer: EN 60204-31:2013 IDT IEC 60204-31:2013 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed 61.080 - Symaskiner og andet udstyr til beklædningsindustrien

Varenummer: M261167


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 44X
  • CLC/TC 44X
  • IEC/TC 44

Dansk udvalg

DS/S-544