DS/EN 61496-1:2013

Maskinsikkerhed - Berøringsløst beskyttelsesudstyr - Del 1: Generelle krav og prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.


Antal sider: 60

Udgivet: 2014-02-06

Godkendelsesdato: 2013-12-18

Internationale relationer : EN 61496-1:2013 IDT IEC 61496-1:2012 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed 29.260.99 - Andet elektrisk udstyr til arbejde under særlige forhold

Varenummer: M251103


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 44X
  • IEC/TC 44

Dansk udvalg

DS/S-544

Indgår i