DS/EN ISO 14120:2015

Maskinsikkerhed – Beskyttelsesskærme – Generelle krav til konstruktion, fremstilling og valg af faste og bevægelige afskærmninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne internationale standard fastlægger generelle krav til konstruktion, fremstilling og valg af afskærmninger, der har til formål at beskytte personer mod mekaniske farer.
Denne internationale standard angiver andre farer, der kan have indflydelse på konstruktion og fremstilling af afskærmninger.
Denne internationale standard gælder for afskærmninger til maskiner, som vil blive fremstillet efter den er offentliggjort.
Kravene gælder, hvis der anvendes faste og bevægelige afskærmninger. Denne internationale standard dækker ikke tvangskoblingsanordninger. Disse er omfattet af ISO 14119.
Denne internationale standard indeholder ikke krav til specielle systemer, der specifikt vedrører mobilitet, som fx styrtsikre førerværn (ROPS – rollover protective structures) og værn mod nedstyrtende materialer (FOPS – falling-object protective structures) og værn mod tipning (TOPS – tip over protective structures) eller evnen til at løfte laster.


Antal sider: 48

Udgivet: 2015-12-17

Godkendelsesdato: 2015-12-11

Internationale relationer : EN ISO 14120:2015 IDT ISO 14120:2015 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M273115


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114
  • ISO/TC 199

Dansk udvalg

DS/S-250

Indgår i