451 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 842 + A1:2008

Maskinsikkerhed - Visuelle advarselssignaler - Generelle krav, konstruktion og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 894-1 + A1:2008

Maskinsikkerhed - Ergonomiske krav til udformning af display og betjeningsudstyr - Del 1: Generelle principper for personbetjening af display og betjeningsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 894-2 + A1:2008

Maskinsikkerhed - Ergonomiske krav til udformning af display og betjeningsudstyr - Del 2: Display


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 894-3 + A1:2008

Maskinsikkerhed - Ergonomiske krav til udformning af display og betjeningsudstyr - Del 3: Betjeningsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 894-4:2010

Maskinsikkerhed - Ergonomiske krav til udformning af display og betjeningsudstyr - Del 4: Placering og indretning af display og betjeningsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 981 + A1:2008

Maskinsikkerhed - Systemer for akustiske og visuelle advarsels- og informationssignaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 1005-1 + A1:2010

Maskinsikkerhed - Menneskets fysiske ydeevne - Del 1: Termer og definitioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 1005-2 + A1:2010

Maskinsikkerhed - Menneskets fysiske ydeevne - Del 2: Manuel håndtering af maskiner og maskindele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1005-3 + A1:2010

Maskinsikkerhed - Menneskets fysiske ydeevne - Del 3: Anbefalede grænser for anvendelse af muskelkræfter ved betjening af maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 1005-4 + A1:2010

Maskinsikkerhed - Menneskets fysiske ydeevne - Del 4: Vurdering af arbejdsstillinger og bevægelser ved betjening af maskiner og udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes: