105 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 2:1993

Brandklasser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 2/A1:2004

Brandklasser


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1834-1:2001

Forbrændingsmotorer - Sikkerhedskrav for konstruktion og fremstilling af motorer til brug i eksplosionsfarlige områder - Del 1: Gruppe II-motorer til brug i områder med eksplosionsfarlige gasser og dampe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 7822:1999

Tekstilglasforstærket plast. Bestemmelse af poreindhold. Tab ved tænding, mekanisk nedbrydning og statistiske optællingsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 12828-1:2012

Valideringsmetode vedrørende analyse af brandgasser - Del 1: Grænser for detektering og kvantificering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 12828-2:2016

Valideringsmetoder vedrørende analyse af brandgasser – Del 2: Validering af kvantificeringsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TS 12828-3:2020

Valideringsmetode vedrørende analyse af brandgasser – Del 3: Overvejelser relateret til ringtest


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO/TS 13447:2013

Funktionsbestemte brandkrav - Vejledning i brug af brandzonemodeller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 13571:2012

Livstruende forhold ved brand - Vejledning for estimering af tid, indtil der opstår livstruende forhold ved brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO/TR 13571-2:2016

Livstruende forhold ved brand – Del 2: Metode og eksempler på vurdering af udholdenhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

1 Næste