365 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 3-7 + A1:2007

Håndildslukkere - Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 3-8:2007

Håndildslukkere - Del 8: Yderligere krav til EN 3-7 vedr. konstruktion, modstandsevne over for tryk og mekaniske prøvninger af ildslukkere med et maksimalt tilladt tryk på 30 bar eller derunder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 3-8/AC:2008

Håndildslukkere - Del 8: Yderligere krav til EN 3-7 vedr. konstruktion, modstandsevne over for tryk og mekaniske prøvninger af ildslukkere med et maksimalt tilladt tryk på 30 bar eller derunder


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 3-9:2007

Håndildslukkere - Del 9: Yderligere krav til EN 3-7 for CO2-ildslukkeres modstandsdygtighed over for tryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN / EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 3-9/AC:2007

Håndildslukkere - Del 9: Yderligere krav til EN 3-7 for CO2 ildslukkeres modstandsdygtighed over for tryk


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 3-10:2009

Håndildslukkere - Del 10: Bestemmelser for vurdering af overensstemmelse af håndildslukkere ifølge EN 3-7


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 54-22:2015+A1:2020

Brandalarmanlæg – Del 22: Linjetermodetektorer med nulstillingsfunktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/SBC 225:2003 - Overdraget til DNV GL

Håndildslukkere Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA

DS/SBC 225:2007 - Overdraget til DNV GL

Særlige bestemmelser for certificering af håndildslukkeres overensstemmelse med DS/EN 3, del 1-7 Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA

DS/SBC 246:2007 - Overdraget til DNV GL

Særlige bestemmelser for certificering af genopladning, besigtigelse og trykprøvning af håndildslukkere i overensstemmelse med DS 2320 Rekvirering af SBC publikationer varetages af DNV GL (ProdCert.Denmark@dnvgl.com)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA

DS 381:1955

B-slangekobling. Brandværn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 382:1955

C-slangekobling. Brandværn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 431:1973

Dansk Ingeniørforenings norm for automatiske sprinkleranlæg i bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 45,60

DS/EN 615:2009

Brandbeskyttelse - Brandslukningsmidler - Pulverspecifikationer (med undtagelse af klasse D-pulver)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 671-1:2012

Stationære brandslukningssystemer - Slangesystemer - Del 1: Slangevinder med formfast slange


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 671-2:2012

Stationære brandslukningssystemer - Slangesystemer - Del 2: Brandslangesystemer med flad slange


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 671-3:2012

Stationære brandslukningssystemer - Slangesystemer - Del 3: Vedligeholdelse af slangevinder med formfast slange og brandslangesystemer med flad slange


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 694:2014

Brandslanger - Formfaste slanger til faste installationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS 750:1955

A-slangekobling. Brandværn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 751:1955

D-slangekobling. Brandværn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 752:1955

A-, B- og C-fastkoblinger med metallisk pakflade. Brandværn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 753:1955

A-fastkobling med gummipakning. Brandværn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 754:1955

B-fastkobling med gummipakning. Brandværn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 755:1955

C-fastkobling med gummipakning. Brandværn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 756:1955

D-fastkobling med gummipakning. Brandværn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 757:1955

A-, B- og C-slutdæksler med gummipakning. Brandværn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 758:1955

A-, B- og C-slutdæksler med metallisk pakflade. Brandværn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 759:1955

D-slutdæksel med metallisk pakflade. Brandværn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 760:1957

Materialer til brandslangekoblinger med mere. Brandværn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 761.1:1963

A-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 761.0:1963

A-brandhane. Oversigtsblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 761.2:1963

A-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 761.3:1963

A-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 761.4:1963

A-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 761.5:1963

A-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 761.6:1975

A-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 762.2:1961

B-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 762.0:1961

B-brandhane. Oversigtsblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 762.3:1961

B-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 762.1:1961

B-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 762.5:1961

B-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 762.4:1961

B-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 762.6:1975

B-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 763.0:1963

C-brandhane. Oversigtsblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 763.1:1963

C-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 763.2:1963

C-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 763.3:1963

C-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 763.4:1963

C-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 763.5:1963

C-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 763.6:1975

C-brandhane. Detailblad


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS/INSTA 900-1:2010

Boligsprinkling - Del 1: Projektering, installation og vedligeholdelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/INSTA 900-2:2010

Boligsprinkling - Del 2: Krav og prøvningsmetoder til sprinklere med tilhørende rosetter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/INSTA TS 950:2014

Funktionsbestemte brandkrav - Komparativ metode til verificering af bygningers beregnede brandsikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1028-1 + A1:2008

Brandpumper - Centrifugalpumper med ansugningssystem - Del 1: Klassifikation - Generelt og sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1028-2 + A1:2008

Brandpumper - Centrifugalpumper med ansugningssystem - Del 2: Verifikation af generelle og sikkerhedsmæssige krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1147:2010

Transportable stiger til brug i brandberedskab


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1568-1:2018

Brandslukningsmidler - Skumkoncentrater - Del 1: Specifikationer for middelekspansionsskumkoncentrater til anvendelse på overfladen af væsker, der ikke er blandbare med vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1568-2:2018

Brandslukningsmidler - Skumkoncentrater - Del 2: Specifikationer for højekspansionsskumkoncentrater til anvendelse på overfladen af væsker, der ikke er blandbare med vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 1568-3:2018

Brandslukningsmidler - Skumkoncentrater - Del 3: Specifikationer for lavekspansionsskumkoncentrater til anvendelse på overfladen af væsker, der ikke er blandbare med vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1568-4:2018

Brandslukningsmidler - Skumkoncentrater - Del 4: Specifikationer for lavekspansionsskumkoncentrater til anvendelse på overfladen af væsker, der er blandbare med vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1777:2010

Hydrauliske platforme (HP) til brandsluknings- og redningstjeneste - Sikkerhedskrav og prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 1846-1:2011

Brandbekæmpelses- og redningskøretøjer - Del 1: Terminologi og betegnelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1846-2 + A1:2013

Brandbekæmpelses- og redningskøretøjer - Del 2: Generelle krav - Sikkerhed og ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1846-3:2013

Brandbekæmpelses- og redningskøretøjer - Del 3: Permanent installeret udstyr - Sikkerhed og ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 1866-1:2007

Mobile ildslukkere - Del 1: Karakteristika, ydeevne og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1866-2:2014

Mobile ildslukkere - Del 2: Krav til konstruktion, modstandsevne over for tryk samt mekaniske prøvninger af ildslukkere med et maksimalt tilladt tryk på 30 bar eller lavere, som er i overensstemmelse med kravene i EN 1866-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 1866-3:2013

Mobile ildslukkere – Del 3: Krav til samling, konstruktion og modstandsevne over for tryk for CO2-ildslukkere, som overholder kravene i EN 1866-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 1869:2019

Brandtæpper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1947:2014

Brandslanger - Formfaste tilslutningsslanger og slangekoblinger til pumper og køretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS 2320:2005

Brandslukningsmateriel - Håndildslukkere - Besigtigelse, genopladning, trykprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 4649:2009

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12065:1998

Installationer og udstyr til flydende naturgas. Prøvning af skumkoncentrater, der anvendes til udvikling af medium- og højekspansionsskum samt slukningspulvere, der anvendes til brand i flydende naturgas


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00