DS/EN 12101-7:2011

Brandventilation - Del 7: Røgkanaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard gælder for røggaskanalsegmenter der markedsføres til anvendelse i røg og brand ventilation systemer. Denne standard specificerer krav og giver reference til de forsøgsmetoder, der er foreskrevet for røggaskanal segmenter og tilhørende komponenter (fx ophængnings system og andre emner bevist ved prøvning), som er beregnet til at blive installeret i bygninger. Standarden giver også krav til vurdering af produkternes overensstemmelse med kravene i denne standard. Endvidere vil mærkning og oplysninger om installation og vedligeholdelse af disse produkter er også givet i denne europæiske Standard. For at undgå dobbeltarbejde, henvises der til en lang række andre standarder. Denne standard, der skal læses i sammenhæng med EN 1366-8, EN 1366-9 og EN 1366-1, for detaljer af brandmodstandsprøvning og EN 13501-4 for klassifikation.

Antal sider: 36

Udgivet: 2011-07-07

Godkendelsesdato: 2011-06-29

Internationale relationer : EN 12101-7:2011 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse 13.220.99 - Andre standarder vedrørende beskyttelse mod brand

Varenummer: M248563


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 191/SC 1/WG 8

Dansk udvalg

DS/S-008