DS/EN 12101-8:2011

Brandventilation – Del 8: Røgkontrolspjæld


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard gælder for gælder røg kontol spjæld , placeret på markedet og har til formål at fungere som en del af en trykforskel system eller røg og varme kontrolsystem. Denne standard specificerer krav og giver reference til de forsøgsmetoder, der er defineret for røg kontrol spjæld og tilhørende komponenter, såsom aktuatorer, som er beregnet til at blive installeret i sådanne systemer i bygninger. Denne standard foreskriver vurderingen af overensstemmelsen af disse produkter til kravene i denne standard. Desuden er bestemmelsen om mærkning og oplysninger om installation og vedligeholdelse af disse produkter ogsåforeskrevet.
Denne europæiske standard skelner mellem to kategorier af røg kontrol spjæld, dvs enkelt kabine røg kontrol spjæld og multi-rum brandmodstandsdygtige røg kontrol spjæld.
Røg kontrol spjæld er omfattet af denne europæiske standard kan installeres i røg styresystem kanaler eller på ducts 'overflade. De kan installeres også ind i en væg, gulv eller loft / tagelementer eller på overfladen af disse elementer.
For at undgå dobbeltarbejde, henvises der til en lang række andre standarder. Til dette formål, denne standard, skal læses i sammenhæng med EN 13501-4, prEN 1366-10 og EN 1366-2, for detaljer af ovnen test.


Antal sider: 40

Udgivet: 2011-07-07

Godkendelsesdato: 2011-06-29

Internationale relationer : EN 12101-8:2011 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse 13.220.99 - Andre standarder vedrørende beskyttelse mod brand

Varenummer: M248564


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 191/SC 1/WG 4

Dansk udvalg

DS/S-008