52 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 12101-1:2005

Brandventilation - Del 1: Specifikation for røgbarrierer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 12101-2:2017

Brandventilation – Del 2: Naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 12101-3:2015

Brandventilation - Del 3: Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 12101-4:2009

Brandventilation - Del 4: Brandventilationsinstallationer - SHEVS


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TR 12101-5:2005

Brandventilation - Del 5: Retningslinjer vedrørende funktionelle henstillinger og beregningsmetoder for brandventilationssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 12101-6:2005

Brandventilation - Del 6: Specifikation for trykdifferentialsystemer - Komponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 12101-6/AC:2006

Brandventilation - Del 6: Specifikation for trykdifferentialsystemer - Komponenter


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 12101-7:2011

Brandventilation - Del 7: Røgkanaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12101-8:2011

Brandventilation – Del 8: Røgkontrolspjæld


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 12101-10:2005

Brandventilation - Del 10: Energiforsyning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

1 Næste