DS/EN 12101-10/AC:2007

Brandventilation - Del 10: Energiforsyning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard angiver krav og prøvnngsmetoder for primær og sekundær elektrisk- og pneumatisk kraftforsyning, beregnet til røg- brandventilationssystemer i bygninger.

Antal sider: 8

Udgivet: 2007-08-28

Godkendelsesdato: 2007-03-02

Internationale relationer : EN 12101-10:2005/AC:2007 IDT

ICS: 13.220.99 - Andre standarder vedrørende beskyttelse mod brand 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: M219629


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 191/SC 1/WG 7

Dansk udvalg

DS/S-008