DS/EN 12101-1:2005

Brandventilation - Del 1: Specifikation for røgbarrierer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne del af standarden angiver krav til produktets ydeevne, klassifikation og prøvningsmetode for røgbarrierer, som omfatter barrieren selv, med og uden tilhørende aktivering og drivanordninger, beregnet til brug i røg og varmesystemer.

Under revision


Antal sider: 56

Udgivet: 2005-11-28

Godkendelsesdato: 2005-09-30

Internationale relationer : EN 12101-1:2005 IDT

ICS: 13.220.99 - Andre standarder vedrørende beskyttelse mod brand 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: 26833


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 191

Dansk udvalg

DS/S-008