DS/EN 12101-6/AC:2006

Brandventilation - Del 6: Specifikation for trykdifferentialsystemer - Komponenter


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Beskrivelse

Denne standard beskriver trykdifferentialsystemer som er dimensioneret til at holde røg tilbage ved en utæt fysisk barriere i en bygning, fx en dør eller lignende åbninger. Den omhandler metoder til beregning af parametre for brandventilation til trykdifferentialssystemer som en del af dimensioneringsproceduren.

Under revision


Antal sider: 8

Udgivet: 2006-11-28

Godkendelsesdato: 2006-10-12

Internationale relationer : EN 12101-6:2005/AC:2006 IDT

ICS: 13.220.99 - Andre standarder vedrørende beskyttelse mod brand 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: M215499


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 191

Dansk udvalg

DS/S-008