52 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 12101-10/AC:2007

Brandventilation - Del 10: Energiforsyning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/ISO 13344:2015

Estimering af graden af røggassers giftighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13381-2:2014

Prøvningsmetoder til bestemmelse af bærende bygningsdeles bidrag til brandmodstandsevne - Del 2: Vertikale beskyttelsesmembraner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 15882-2:2015

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvninger af installationers brandmodstandsevne - Del 2: Brandspjæld


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15882-4:2012

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af installationers brandmodstandsevne - Del 4: Lineære fugeforseglinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 16312-1:2016

Vejledning i vurderingen af fysiske brandmodellers validitet ved fastsættelse af røggassers toksicitet med henblik på brandfare- og risikovurdering – Del 1: Kriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 16793:2016

Vejledning i valg og brug af flammespærrer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 16852:2016

Flammespærrer – Ydeevnekrav, prøvningsmetoder og begrænsninger af brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/IEC/TS 60695-5-2:2002

Prøvning for brandrisiko - Del 5-2: Korrosionsskadeindvirkninger forårsaget af brand - Sammenfatning og relevans af prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60695-6-1:2006

Prøvning for brandrisiko - Del 6-1: Formørkelse pga. røg - Generel vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00