52 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 12101-1:2005

Brandventilation - Del 1: Specifikation for røgbarrierer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 12101-2:2017

Brandventilation – Del 2: Naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 12101-3:2015

Brandventilation - Del 3: Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 12101-4:2009

Brandventilation - Del 4: Brandventilationsinstallationer - SHEVS


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TR 12101-5:2005

Brandventilation - Del 5: Retningslinjer vedrørende funktionelle henstillinger og beregningsmetoder for brandventilationssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 12101-6:2005

Brandventilation - Del 6: Specifikation for trykdifferentialsystemer - Komponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 12101-6/AC:2006

Brandventilation - Del 6: Specifikation for trykdifferentialsystemer - Komponenter


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 12101-7:2011

Brandventilation - Del 7: Røgkanaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12101-8:2011

Brandventilation – Del 8: Røgkontrolspjæld


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 12101-10:2005

Brandventilation - Del 10: Energiforsyning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 12101-10/AC:2007

Brandventilation - Del 10: Energiforsyning


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/ISO 13344:2015

Estimering af graden af røggassers giftighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13381-2:2014

Prøvningsmetoder til bestemmelse af bærende bygningsdeles bidrag til brandmodstandsevne - Del 2: Vertikale beskyttelsesmembraner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 15882-2:2015

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvninger af installationers brandmodstandsevne - Del 2: Brandspjæld


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 15882-4:2012

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af installationers brandmodstandsevne - Del 4: Lineære fugeforseglinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 16312-1:2016

Vejledning i vurderingen af fysiske brandmodellers validitet ved fastsættelse af røggassers toksicitet med henblik på brandfare- og risikovurdering – Del 1: Kriterier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 16793:2016

Vejledning i valg og brug af flammespærrer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 16852:2016

Flammespærrer – Ydeevnekrav, prøvningsmetoder og begrænsninger af brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/IEC/TS 60695-5-2:2002

Prøvning for brandrisiko - Del 5-2: Korrosionsskadeindvirkninger forårsaget af brand - Sammenfatning og relevans af prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60695-6-1:2006

Prøvning for brandrisiko - Del 6-1: Formørkelse pga. røg - Generel vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60695-6-1/A1:2010

Prøvning for brandrisiko - Del 6-1: Formørkelse pga. røg - Generel vejledning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN IEC 60695-6-2:2018

Prøvning af brandrisiko – Del 6-2: Røgtilsløring – Sammenfatning og relevans for prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

ISO 15928-4:2017

Houses – Description of performance – Part 4: Fire safety


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 608,31

ISO 27368:2008

Analysis of blood for asphyxiant toxicants -- Carbon monoxide and hydrogen cyanide


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.230,44

IEC 60695-6-1:2005+AMD1:2010

Fire hazard testing - Part 6-1: Smoke obscuration - General guidance


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 2.419,41

ASTM G145 - 08(2016)

Standard Guide for Studying Fire Incidents in Oxygen Systems


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 351,85

ASTM E1413 - 13

Standard Practice for Separation of Ignitable Liquid Residues from Fire Debris Samples by Dynamic Headspace Concentration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 276,46

ASTM F2877/F2877M - 13(2019)

Standard Test Method for Shock Testing of Structural Insulation of A-Class Divisions Constructed of Steel or Aluminum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16

ASTM E2886/E2886M - 14

Standard Test Method for Evaluating the Ability of Exterior Vents to Resist the Entry of Embers and Direct Flame Impingement


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 351,85

ASTM E2226 - 15b(2019)

Standard Practice for Application of Hose Stream


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16

ASTM E1388 - 17

Standard Practice for Static Headspace Sampling of Vapors from Fire Debris Samples


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 276,46

ASTM E2912 - 17

Standard Test Method for Fire Test of Non-Mechanical Fire Dampers Used in Vented Construction


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 351,85

ASTM E1412 - 19

Standard Practice for Separation of Ignitable Liquid Residues from Fire Debris Samples by Passive Headspace Concentration With Activated Charcoal


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 276,46

ASTM E1618 - 19

Standard Test Method for Ignitable Liquid Residues in Extracts from Fire Debris Samples by Gas Chromatography-Mass Spectrometry


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 351,85

ASTM F1731 - 96(2013)

Standard Practice for Body Measurements and Sizing of Fire and Rescue Services Uniforms and Other Thermal Hazard Protective Clothing


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 314,16

DSF/prEN 12101-1 ( Forslag )

Brandventilation – Del 1: Specifikation for røgbarrierer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Lovgivning:

DSF/prEN 12101-6 ( Forslag )

Brandventilation – Del 6: Specifikation for Trykdifferenssystemer – Sæt


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Lovgivning:

DSF/prEN 12101-13 ( Forslag )

Brandventilation – Del 13: Trykdifferenssystemer – Projektering, beregning, installation, godkendelsesprøvning, rutineprøvning og vedligehold


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN

DSF/prEN 15650 ( Forslag )

Ventilation i bygninger – Brandspjæld


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN
Lovgivning:

DSF/prEN 15882-5 ( Forslag )

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af installationers brandmodstandsevne – Del 5: Kombinerede forseglinger


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN

DSF/prEN IEC 60695-6-1:2019 ( Forslag )

Prøvning for brandrisiko – Del 6-1: Formørkelse på grund af røg – Generel vejledning


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
EN


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:

DS/CEN/TS 13381-1:2006 ( Tilbagetrukket )

Prøvningsmetoder til bestemmelse af bidrag til brandmodstandsevnen for bærende bygningsdele - Del 1: Horisontale beskyttende membraner


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ENV 13381-2:2002 ( Tilbagetrukket )

Prøvningsmetoder til bestemmelse af bidrag til brandmodstandsevnen for bærende bygningsdele - Del 2: Lodrette beskyttelseselementer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13478:2002 ( Tilbagetrukket )

Maskinsikkerhed - Forebyggelse og beskyttelse mod brand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13478:2003 ( Tilbagetrukket )

Maskinsikkerhed - Forebyggelse af og beskyttelse mod brand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13478 + A1:2008 ( Tilbagetrukket )

Maskinsikkerhed - Forebyggelse af og beskyttelse mod brand


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 16312-1:2006 ( Tilbagetrukket )

Vejledning til brug ved bedømmelse af fysiske brandmodellers validitet for fastlæggelse af data for røggassers giftighed og risikobedømmelse - Del 1: Kriterier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 16312-1:2010 ( Tilbagetrukket )

Vejledning i vurdering af fysiske brandmodellers validitet ved fastlæggelse af data for røggassers giftighed i forbindelse med brandfare- og risikovurdering - Del 1: Kriterier


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/IEC/TS 60695-5-3:2003 ( Tilbagetrukket )

Prøvning for brandrisiko - Del 5-3: Korrosionsskadevirkninger forårsaget af brand - Prøvningsmetoder for lækstrøm og metaltab


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 60695-6-1:2001 ( Tilbagetrukket )

Prøvning for brandrisiko - Del 6-1: Uigennemsigtighed af røg - Generel vejledning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60695-6-2:2011 ( Tilbagetrukket * )

Prøvning af brandrisiko - Del 6-2: Mindskning af sigtbarhed som følge af røg - Resume og prøvningsmetoders anvendelighed


Status:
Tilbagetrukket *
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

1