335 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 361:2015

Grundsymbol for ioniserende stråling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 421:2010

Beskyttelseshandsker mod ioniserende stråling og radioaktiv forurening


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/HD 462 S1:1987

Udstyr til strålingsovervågning af proceskredsløb i letvands-atomreaktorer ved normal drift og under hændelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1073-1:2016+A1:2018

Beskyttelsesbeklædning mod faste luftbårne partikler, herunder radioaktiv forurening – Del 1: Krav og prøvningsmetoder for trykluftventileret beskyttelsesbeklædning, som beskytter kroppen og luftvejene


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 1073-2:2002

Beskyttelsesbeklædning mod radioaktiv forurening - Del 2: Krav og prøvningsmetoder for ikke-ventileret beskyttelsesbeklædning mod partikulær radioaktiv forurening


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 2919:2014

Radiologisk beskyttelse - Forseglede radioaktive kilder - Generelle krav og klassifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 3925:2015

Uforseglede radioaktive stoffer - Identifikation og dokumentation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 9698:2019

Vandundersøgelse – Tritium – Prøvningsmetode med væskescintillationstælling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 10704:2019

Vandundersøgelse – Måling af total alfa- og betaaktivitet i ikke-saltholdigt vand – Metode med tynd overfladekilde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12198-1 + A1:2008

Maskinsikkerhed - Vurdering og reduktion af risici i forbindelse med stråling fra maskiner - Del 1: Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

1 Næste