107 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 374-1:2016

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer – Del 1: Terminologi og ydeevnekrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer – Del 1: Terminologi og ydeevnekrav


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 374-2:2019

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 2: Bestemmelse af modstandsevne over for gennemtrængning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 374-2:2019

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 2: Bestemmelse af modstandsevne over for gennemtrængning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 374-4:2019

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 4: Bestemmelse af modstandsevne over for nedbrydning forårsaget af kemikalier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 374-4:2019

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 4: Bestemmelse af modstandsevne over for nedbrydning forårsaget af kemikalier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 374-5:2016

Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer – Del 5: Terminologi og ydeevnekrav for mikroorganisme-risici


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 388:2016+A1:2018

Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 407:2004 (Gældende til og med: 30-04-2021)

Beskyttelseshandsker mod termiske risici (varme og/eller ild)


Status:
Gældende til og med: 30-04-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 407:2020

Beskyttelseshandsker og andre værnemidler mod termiske risici (varme og/eller ild)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


1 Næste