57 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 1868:1997

Faldsikringsmateriel. Ækvivalente termer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN;FR;DE
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1891:1998

Faldsikringsmateriel. Kernmantelreb med lav strækevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11810:2015

Lasere og laserrelateret udstyr - Metoder til prøvning og klassifikation af kirurgiske kappers og/eller beskyttende patientafdækningers lasermodstandsevne - Primær antændelighed, gennemtrængning, flammespredning og sekundær antændelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN ISO 12401:2009

Fritidsbåde - Sikkerhedssele til brug på dæk og sikkerhedsliner - Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 12841:2006

Faldsikringsmateriel - Rebadgangssystem - Anordning til regulering af reb


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 13356:2001

Beskyttelsesbeklædning - Synligt tilbehør til ikke-professionelt brug (personreflekser) - Prøvningsmetoder og krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 13374:2013+A1:2018

Midlertidige rækværkssystemer – Produktspecifikation – prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 16716:2017

Bjergbestigningsudstyr – Lavineairbagsystemer – Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

ISO 11810:2015

Lasers and laser-related equipment – Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers – Primary ignition, penetration, flame spread and secondary ignition


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 815,69

ISO 13999-1:1999

ISO 13999-1:1999


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.092,19