147 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Emner

DS/EN ISO 286-1:2013

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - ISO-kodesystem for tolerancer på lineære størrelser - Del 1: Grundlag for tolerancer, afvigelser og pasninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 463:2006

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Længdemåleudstyr – Måleure – Design og metrologiske krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 463/AC:2009

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Længdemåleudstyr – Måleure – Design og metrologiske krav


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 1119:2012

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Konusser og konusvinkler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 1502:1999

ISO-metrisk gevind. Toleranceværktøjssystem


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 1938-2:2017

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Dimensionsmåleudstyr – Del 2: Kontrolværktøjer med referenceskiver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS 2358:1992

Måleplaner. Måleplaner af natursten. Krav. Prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2359:1992

Måleplaner. Måleplaner af støbejern. Krav. Prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2362-1:1994

Måleudstyr. Hældningsmåler. Del 1: Hældningsmålere (vaterpas). Definitioner, krav, prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2362-2:1994

Måleudstyr. Hældningsmåler. Del 2: Rørlibeller. Mål, Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2362-3:1994

Måleudstyr. Hældningsmåler. Del 3: Elektroniske hældningsmåleelementer. Mål, krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 145,00

DS 2363:1994

Måleudstyr. Sinuslineal. Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 195,00

DS 2367:1994

Måleudstyr. Måleprismer (V-blokke). Udførelse. Krav, prøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN ISO 3040:2016

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Mål- og toleranceangivelse – Konusser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 3274:1998

Geometriske produktspecifikationer (GPS). Overfladebeskaffenhed, profilmetode. Tastsnitinstrumenters nominelle karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 3274/Corr. 1:2007

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed, profilmetode - Tastsnitinstrumenters nominelle karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 3611:2010

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Længdemåleudstyr: Udvendige mikrometerskruer - Design og metrologiske karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 3650:1999

Geometriske produktspecifikationer (GPS). Længdenormaler. Måleklodser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 4287/A1:2009

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed - Profilmetode - Termer, definitioner og overfladebeskaffenhedsparametre - Tillæg 1: Peak count number


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 5436-1:2000

Geometriske produktspecifikationer. Overfladebeskaffenhed: Profilmetode; Målenormaler. Del 1: Materialiserede mål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 5436-2:2012

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Overfladebeskaffenhed: Profilmetode; Målenormaler - Del 2: Målenormaler i form af software


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 5459:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Geometrisk tolerancesætning - Datums og datumsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/ISO 7863:1994

Måleudstyr. Højdemikrometer til referenceindstilling samt forlængerelementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 8015:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Grundlæggende begreber, principper og regler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 9493:2010

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Længdemåleudstyr: Centrumindikatorer (vippearmstype) - Design og metrologiske karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 9513:2012

Metalliske materialer - Kalibrering af ekstensometre brugt i enakslede prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10135:2009

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Tegningsangivelser for støbte emner i teknisk produktdokumentation (TPD)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 10360-1:2001

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Godkendelses- og reverifikationsprøvning af koordinatmålemaskiner (CMM) - Del 1: Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 10360-1/Corr. 1:2007

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Godkendelses- og reverifikationsprøvning af koordinatmålemaskiner (CMM) - Del 1: Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 10360-2:2009

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Godkendelses- og reverifikationsprøvning af koordinatmålemaskiner (CMM) - Del 2: CMM'er anvendt til måling af lineære dimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 10360-3:2000

Geometriske produktspecifikationer (GPS). Godkendelsesprøvning og reverifikationsprøvning af koordinatmålemaskiner (CMM). Del 3: CMM'er med et rundbords akse som fjerde akse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 10360-4:2000

Geometriske produktspecifikationer (GPS). Godkendelsesprøvning og reverifikationsprøvning til koordinatmålemaskiner (CMM). Del 4: CMM'er anvendt i skanningmodus


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 10360-5:2020

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Godkendelses- og reverifikationsprøvning af koordinatmålesystemer (CMS) – Del 5: CMM med enkelt- og multitastantastningssystemer, der bruger enkeltpunkts- og/eller skanningsmålemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 10360-5:2020

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Godkendelses- og reverifikationsprøvning af koordinatmålesystemer (CMS) – Del 5: CMM med enkelt- og multitastantastningssystemer, der bruger enkeltpunkts- og/eller skanningsmålemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10360-6:2002

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Godkendelses- og reverifikationsprøvning af koordinatmålemaskiner (CMM) - Del 6: Vurdering af fejl ved beregning af Gaussisk associerede elementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 10360-6/Corr. 1:2007

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Godkendelses- og reverifikationsprøvning af koordinatmålemaskiner (CMM) - Del 6: Vurdering af fejl ved beregning af Gaussisk associerede elementer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 10360-7:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Godkendelses- og reverifikationsprøvning af koordinatmålemaskiner (CMM) - Del 7: CMM'er udstyret med billeddannende antastningssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10360-8:2014

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Godkendelses- og reverifikationsprøvning af koordinatmålesystemer (CMS) - Del 8: CMS med optiske afstandssensorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 10360-9:2014

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Godkendelses- og reverifikationsprøvning af koordinatmålesystemer (CMS) - Del 9: CMS med multiple antastningssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 10360-10:2016

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Godkendelses- og reverifikationsprøvning af koordinatmålesystemer (CMS) – Del 10: Lasertrackere til måling af punkt til punkt-afstande


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10360-12:2016

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Godkendelses- og reverifikationsprøvning af koordinatmålesystemer (CMS) – Del 12: Koordinatmålemaskiner udstyret med leddelt arm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 12179:2000

Geometriske produktspecifikationer. Overfladebeskaffenhed: Profilmetode. Kalibrering af tastsnitinstrumenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12179/Corr. 1:2007

Geometriske produktspecifikationer - Overfladebeskaffenhed - Profilmetode - Kalibrering af tastsnitinstrumenter


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 12180-1:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Cylindricitet - Del 1: Termer, definitioner og cylindricitetsparametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 12180-2:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Cylindricitet - Del 2: Specifikationsoperatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12181-1:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Rundhed - Del 1: Termer, definitioner og rundhedsparametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12181-2:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Rundhed - Del 2: Specifikationsoperatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 12780-1:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Rethed - Del 1: Termer, definitioner og rethedsparametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12780-2:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Rethed - Del 2: Specifikationsoperatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 12781-1:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Planhed - Del 1: Termer, definitioner og planhedsparametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 12781-2:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Planhed - Del 2: Specifikationsoperatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 13102:2012

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Længdemåleudstyr: Elektronisk digitalt måleur - Konstruktion og metrologiske karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 13225:2012

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Længdemåleudstyr - højdemålere - Design og metrologiske karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 13385-1:2019

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Dimensionsmåleudstyr – Del 1: Skydelærer: design og metrologiske karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 13385-1:2019

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Dimensionsmåleudstyr – Del 1: Skydelærer: design og metrologiske karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 13385-2:2020

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Dimensionsmåleudstyr – Del 2: Dybdeskydelærer, design og metrologiske karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 13385-2:2020

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Dimensionsmåleudstyr – Del 2: Dybdeskydelærer, design og metrologiske karakteristika


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 14253-2:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Inspektion ved måling af emner og måleudstyr - Del 2: Vejledning til brug ved estimering af usikkerhed ved GPS-måling, ved kalibrering af måleudstyr og ved produktverifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 14253-3:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Inspektion ved måling af emner og måleudstyr - Del 3: Vejledning til opnåelse af enighed om måleusikkerhedserklæringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 14406:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Dataekstraktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 14978:2018

Geometriske produktspecifikationer (GPS) – Generelle begreber og krav til GPS-måleudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN ISO/TS 15530-1:2013

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Koordinatmålemaskiner (CMM) - Teknikker til bestemmelse af måleusikkerhed - Del 1: Overblik og metrologiske egenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 15530-3:2011

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Koordinatmålemaskiner (CMM) - Teknikker til bestemmelse af måleusikkerhed - Del 3: Anvendelse af kalibrerede objekter eller målenormaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO/TS 15530-4:2008

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Koordinatmålemaskiner (CMM) - Teknikker til bestemmelse af måleusikkerhed - Del 4: Evaluering af opgavespecifik måleusikkerhed ved hjælp af simulering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 16610-21:2012

Geometriske produktspecifkationer (GPS) - Filtrering - Del 21: Lineære profilfiltre: Gaussiske filtre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 16610-60:2015

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 60: Lineære arealfiltre - Grundlæggende begreber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 16610-85:2013

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Filtrering - Del 85: Morfologiske områdefiltre: Segmentering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 17450-1:2012

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Generelle begreber - Del 1: Model for geometrisk specifikation og verifikation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 17450-2:2012

Geometriske produktspecifikationer (GPS) - Generelle begreber - Del 2: Grundlæggende læresætninger, specifikationer, operatorer, usikkerheder og tvetydigheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00