378 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 3822-1:1999

Akustik. Laboratorieprøvning af støj fra armaturer og udstyr i brugsvandsinstallationer. Del 1: Målemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 3822-1/A1:2009

Akustik - Laboratorieprøvning af støj fra armaturer og udstyr i brugsvandsinstallationer - Del 1: Målemetode - Tillæg 1: Måleusikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 3822-2:1996

Akustik. Laboratorieundersøgelser af støj fra armaturer og udstyr i brugsvandinstallationer. Del 2: Monterings- og betjeningsbetingelser for aftapningsarmaturer og blandearmaturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 3822-3:2018

Akustik – Laboratorieundersøgelser af støj fra armaturer og udstyr i brugsvandinstallationer – Del 3: Monterings- og betjeningsbetingelser for afspærrings- og reguleringsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 3822-4:1997

Akustik. Laboratorieundersøgelser af støj fra armaturer og udstyr i brugsvandinstallationer. Del 4: Monterings- og betjeningsbetingelser for specielt udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 4871:2009

Akustik - Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/ISO 5131:2015

Traktorer til landbrug og skovbrug - Måling af støj på førerpladsen - Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 5135:1999 (Gældende til og med: 31-03-2021)

Akustik. Ventilationskomponenter. Støj fra ventilationskomponenter målt i efterklangsrum


Status:
Gældende til og med: 31-03-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 5135:2020

Akustik – Ventilationskomponenter – Støj fra ventilationskomponenter målt i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 5135:2020

Akustik – Ventilationskomponenter – Støj fra ventilationskomponenter målt i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00