114 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 362-1:2015

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 1: Køretøjer af kategori M og N


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 362-2:2009

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 2: Køretøjer af kategori L


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 362-3:2016

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 3: Måling indendørs af køretøjer af kategori M og N


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1501-4:2007

Renovationsvogne og deres løfteanordninger - Generelle krav og sikkerhedskrav - Del 4: Støjmåling af renovationsvogne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 1793-1:2017

Vejudstyr – Støjafskærmning til dæmpning af trafikstøj – Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne – Del 1: Produktspecifikke karakteristika for lydabsorption under forhold med diffuse lydfelter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1793-2:2018

Vejudstyr – Støjafskærmning til dæmpning af trafikstøj – Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne – Del 2: Produktspecifikke karakteristika for luftbåren lydisolation under forhold med diffuse lydfelter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1793-3:1997

Vejudstyr. Støjafskærmning til dæmpning af trafikstøj. Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne. Del 3: Standardiseret trafikstøjspektrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1793-4:2015

Vejudstyr - Støjskærmning til dæmpning af trafikstøj - Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne - Del 4: Produktspecifikke karakteristika - In situ-værdier af lyddiffraktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1793-5:2016

Vejudstyr – Støjskærmning til dæmpning af trafikstøj – Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne – Del 5: Produktspecifikke karakteristika – In situ-værdier for lydrefleksion under forhold med direkte lydfelter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1793-5:2016/AC:2018

Vejudstyr – Støjskærmning til dæmpning af trafikstøj – Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne – Del 5: Produktspecifikke karakteristika – In situ-værdier for lydrefleksion under forhold med direkte lydfelter


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1793-6:2018

Vejudstyr – Støjafskærmning til dæmpning af trafikstøj – Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne – Del 6: Produktspecifikke karakteristika – In situ-værdier for luftbåren lydisolation under forhold med direkte lydfelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 2922:2001 (Gældende til og med: 30-06-2021)

Akustik - Måling af støj fra skibe til sejlads på indenlandske vandveje og i havne


Status:
Gældende til og med: 30-06-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 2922:2020

Akustik – Måling af skibsstøj fra fartøjer beregnet til indre vandveje og havne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 2922:2020

Akustik – Måling af skibsstøj fra fartøjer beregnet til indre vandveje og havne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 2922/A1:2013 (Gældende til og med: 30-06-2021)

Akustik - Måling af støj fra skibe til sejlads på indenlandske vandveje og i havne


Status:
Gældende til og med: 30-06-2021
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 2923:1997

Akustik. Måling af støj om bord på skibe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 2923/Cor.:1998

Akustik. Måling af støj om bord på skibe


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 3095:2013

Akustik - Jernbaner - Måling af støj fra skinnekøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 3381:2011

Jernbaneudstyr - Akustik - Måling af støj i skinnekøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/ISO 5128:1980

Akustik. Måling af støj i motorkøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 5129:2002

Akustik - Måling af støj i fly


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 5129/Amd 1:2013

Akustik - Måling af støj i fly


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 5130:2019

Akustik – Måling af lydtrykniveau fra stillestående motorkøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 10844:2014

Akustik - Specifikation af prøvebaner til brug ved måling af støj fra motorkøretøjer og dæk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 11819-1:2001

Akustik - Måling af vejbelægningers indflydelse på trafikstøj - Del 1: Statistisk pass-by-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 11819-2:2017

Akustik - Måling af vejbelægningers indflydelse på trafikstøj - Del 2: CPX-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/TS 11819-3:2021

Akustik – Måling af vejbelægningers indflydelse på trafikstøj – Del 3: Referencedæk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12053 + A1:2008

Industrielle truck - Sikkerhed - Prøvningsmetoder til måling af støjemission


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/ISO/TS 13471-1:2017

Akustik – Temperaturindflydelse på målinger af dæk-vej-støj – Del 1: Temperaturkorrektion ved anvendelse af CPX-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 13472-1:2003

Akustik - Måling af vejbelægningers lydabsorberende egenskaber in situ - Del 1: Flademåling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 13472-2:2010

Akustik - Måling af vejbelægningers lydabsorberende egenskaber in situ - Del 2: Punktmåling på reflekterende belægninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 13473-1:2019

Karakterisering af vejbelægninger ved brug af overfladeprofiler – Del 1: Bestemmelse af gennemsnitsprofildybde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 13473-1:2019

Karakterisering af vejbelægninger ved brug af overfladeprofiler – Del 1: Bestemmelse af gennemsnitsprofildybde


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 13473-5:2010

Vejbygning - Karakterisering af vejbelægninger ved brug af overfladeprofiler - Del 5: Bestemmelse af sammensætning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 14509-1:2018

Mindre skibe – Støj fra motorbåde – Del 1: Måleprocedurer ved passage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 14509-3:2018

Mindre skibe – Støj fra motorbåde – Del 3: Støjestimering ved hjælp af beregnings- og måleprocedurer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 15461 + A1:2010

Jernbaneudstyr - Støj - Karakterisering af dynamiske egenskaber for sporsektioner beregnet til brug ved pass-by-målinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 15610:2019

Jernbaner – Akustik – Måling af skinne- og hjulruhed relateret til støjgenerering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/CEN/TR 15874:2009

Jernbaneudstyr - Støjemission - Prøvning i henhold til standarden for måling af skinneruhed, EN 15610:2009


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 15892:2011

Jernbaneudstyr – Støjemission – Måling af støj i førerrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/ISO 16254:2016

Akustik – Måling af støj fra motorkøretøjer af kategori M og N ved stilstand og kørsel ved lav hastighed – Teknikermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 16272-3-2:2014

Jernbaner - Spor - Støjskærme og beslægtet udstyr til dæmpning af luftlyds udbredelse - Prøvningsmetode for bestemmelse af akustiske egenskaber - Del 3-2: Normaliseret spektrum for jernbanestøj samt enkelttalsvurdering til anvendelser i direkte lydfelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 16272-6:2014

Jernbaner – Spor – Støjskærme og beslægtet udstyr til dæmpning af luftlyds udbredelse – Prøvningsmetode til bestemmelse af akustiske egenskaber – Del 6: Produktspecifikke karakteristika - In situ-værdier for luftlydisolation i direkte lydfelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN/TR 16891:2016

Jernbaner – Akustik – Metode til måling af kombineret ruhed, sporhenfaldskurver og overføringsfunktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 17208-1:2016

Undervandsakustik – Målestørrelser og metoder til beskrivelse og måling af undervandsstøj fra skibe – Del 1: Krav til præcisionsmålinger på dybt vand med henblik på sammenligning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 17208-2:2019

Undervandsakustik – Målestørrelser og metoder til beskrivelse og måling af undervandsstøj fra skibe – Del 2: Bestemmelse af kilde fra målinger på dybt vand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 17285:2020

Jernbaner – Akustik – Måling af akustiske dørsignaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 18405:2017

Undervandsakustik - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 18406:2017

Undervandsakustik – Måling af udstrålet undervandsstøj fra installation af pæle ved hjælp af hammer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 20906:2010

Akustik - Uovervågede målinger af flystøj nær lufthavne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 20906/Amd. 1:2013

Akustik - Uovervågede målinger af flystøj nær lufthavne


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

ISO 2671:1982

Environmental tests for aircraft equipment – Part 3.4 : Acoustic vibration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 392,58

ISO 2922:2020

Acoustics – Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 9645:1990

Acoustics – Measurement of noise emitted by two-wheeled mopeds in motion – Engineering method


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,21

ISO 13325:2019

Tyres – Coast-by methods for measurement of tyre-to-road sound emission


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 392,58

ISO 13473-1:2019

Characterization of pavement texture by use of surface profiles – Part 1: Determination of mean profile depth


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk

ISO 13473-2:2002

Characterization of pavement texture by use of surface profiles – Part 2: Terminology and basic requirements related to pavement texture profile analysis


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 595,65

ISO 13473-3:2002

Characterization of pavement texture by use of surface profiles – Part 3: Specification and classification of profilometers


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 392,58

ISO 20283-2:2008

Mechanical vibration – Measurement of vibration on ships – Part 2: Measurement of structural vibration


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 595,65

ISO 20283-3:2006

Mechanical vibration – Measurement of vibration on ships – Part 3: Pre-installation vibration measurement of shipboard equipment


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 798,71

ISO 20283-3:2006/Amd 1:2016

Mechanical vibration – Measurement of vibration on ships – Part 3: Pre-installation vibration measurement of shipboard equipment AMENDMENT 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 108,30

ISO 20283-4:2012

Mechanical vibration – Measurement of vibration on ships – Part 4: Measurement and evaluation of vibration of the ship propulsion machinery


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 798,71

ISO 20283-4:2012/Amd 1:2014

No title available


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 108,30

DSF/EN 1793-6:2018/prA1 ( Forslag )

Vejudstyr – Støjafskærmning til dæmpning af trafikstøj – Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne – Del 6: Produktspecifikke karakteristika – In situ-værdier for luftbåren lydisolation under forhold med direkte lydfelt


Status:
Forslag
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 98,00

DSF/ISO/DIS 3381 ( Forslag )

Jernbaner – Akustik – Måling af støj i skinnebundne køretøjer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 347,00

DSF/prEN ISO 3381 ( Forslag )

Jernbaner – Akustik – Måling af støj i skinnebundne køretøjer


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DSF/ISO/DIS 10844 ( Forslag )

Akustik – Specifikation af prøvebaner til brug ved måling af støj fra motorkøretøjer og dæk


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Revision af:
Pris fra:
kr. 284,00

DSF/ISO/DIS 13472-1 ( Forslag )

Akustik – Måling af vejbelægningers lydabsorberende egenskaber in situ – Del 1: Flademåling


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 284,00

DSF/prEN 17495 ( Forslag )

Jernbaner – Akustik – Bestemmelse af dynamisk stivhed i elastiske overbygningskomponenter relateret til støj og vibration – Del 1: Mellemlæg og befæstelser


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 202,00

ISO/DIS 3381 ( Forslag )

Railway applications – Acoustics – Noise measurement inside railbound vehicles


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:

DS/ISO 362:1998 ( Tilbagetrukket )

Akustik. Måling af støj fra accelererende motorkøretøjer. Teknisk metode (klasse 2-metode)


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00