835 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 9902-3/A2:2014

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 3: Nonwoven-maskiner - Tillæg 2


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-4:2001

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 4: Maskiner til bearbejdning af garn, reb og tovværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-4/A1:2009

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 4: Maskiner til bearbejdning af garn, reb og tovværk


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-4/A2:2014

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 4: Maskiner til bearbejdning af garn, reb og tovværk - Tillæg 2


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-5:2001

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 5: Forberedningsmaskiner for vævning og fremstilling af kædestolsvarer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-5/A1:2009

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 5: Forberedningsmaskiner for vævning og fremstilling af kædestolsvarer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-5/A2:2014

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 5: Forberedningsmaskiner for vævning og fremstilling af kædestolsvarer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-6:2021

Tekstilmaskiner – Støjmåling – Del 6: Maskiner til fremstilling af stof


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/ISO 9902-6:2018

Tekstilmaskiner – Støjmåling – Del 6: Maskiner til fremstilling af stof


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 9902-7:2001

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 7: Farveri- og efterbehandlingsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-7/A1:2009

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 7: Farveri- og efterbehandlingsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9902-7/A2:2014

Akustik - Måling af støj fra textilmaskiner - Del 7: Farveri- og efterbehandlingsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 10052:2005

Akustik - Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger - Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 10052/A1:2010

Akustik - Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger - Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 10302-1:2011

Akustik – Små ventilationsenheder – Måling af luftbåren støj og strukturbårne vibrationer – Del 1: Måling af luftbåren støj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 10302-2:2011

Akustik - Små ventilationsenheder - Måling af luftbåren støj og strukturbårne vibrationer - Del 2: Måling af strukturbårne vibrationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 10534-1:2001

Akustik - Bestemmelse af lydabsorptionskoefficient og impedans i impedansrør - Del 1: Metode baseret på måling af standbølgeforhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 10534-2:2001

Akustik - Bestemmelse af lydabsorptionskoefficient og impedans i impedansrør - Del 2: Metode baseret på måling af overføringsfunktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 10843:1998

Akustik. Maskiner. Måling af impulsstøj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 10843/Corr. 1:2009

Akustik - Maskiner - Måling af impulsstøj


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ISO 10844:2014

Akustik - Specifikation af prøvebaner til brug ved måling af støj fra motorkøretøjer og dæk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10846-1:2008

Akustik og vibrationer - Laboratoriemåling af vibro-akustiske overføringsegenskaber for elastiske elementer - Del 1: Principper og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 10846-2:2008

Akustik og vibrationer - Laboratoriemåling af vibro-akustiske overføringsegenskaber for elastiske elementer - Del 2: Direkte bestemmelse af dynamisk stivhed af elastiske understøttelser for translatoriske bevægelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 10846-3:2002

Akustik og vibrationer - Laboratoriemåling af vibro-akustiske overføringsegenskaber for elastiske elementer - Del 3: Indirekte bestemmelse af dynamisk stivhed af elastiske understøttelser for translatoriske bevægelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10846-4:2003

Akustik og vibrationer - Laboratoriemåling af vibro-akustiske overføringsegenskaber for elastiske elementer - Del 4: Bestemmelse af dynamisk stivhed af andre elementer end elastiske understøttelser for translatoriske bevægelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 10846-5:2009

Akustik og vibrationer - Laboratoriemåling af elastiske elementers vibroakustiske overføringsegenskaber - Del 5: Metode til bestemmelse af overføringsstivhed ved lave frekvenser ved målinger i angrebspunktet af elastiske understøtninger for translatoriske bevægelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 11200:2014

Akustik - Støj fra maskiner og udstyr - Retningslinjer for anvendelse af grundlæggende standarder til måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 11200:2014/A1:2020

Akustik – Støj fra maskiner og udstyr – Retningslinjer for anvendelse af grundlæggende standarder til måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 11201:2010

Akustik - Støj fra maskiner og udstyr - Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11202:2010

Akustik - Støj fra maskiner og udstyr - Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) med brug af tilnærmet korrektion for omgivelserne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11203:2009

Akustik - Støj fra maskiner og udstyr - Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) - Beregning på grundlag af lydeffektniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11203:2009/A1:2020

Akustik – Støj fra maskiner og udstyr – Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) – Beregning på grundlag af lydeffektniveau – Tillæg 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 11204:2010

Akustik - Støj fra maskiner og udstyr - Måling af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) med brug af nøjagtig korrektion for omgivelserne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11205:2009

Akustik - Støj fra maskiner og udstyr - Bestemmelse af lydtryk ved operatørens øre (støjemission) - In situ-metode med brug af lydintensitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11546-1:2009

Akustik - Støjreduktion - Indkapslinger - Del 1: Små indkapslinger under laboratoriebetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11546-2:2009

Akustik - Støjreduktion - Indkapslinger - Del 2 : In situ-bestemmelse (til accept/verifikationsformål)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11553-3:2013

Maskinsikkerhed - Lasermaskiner - Del 3: Metoder til reduktion og måling af støj fra lasermaskiner og håndholdt bearbejdningsudstyr og lignende hjælpeudstyr (nøjagtighedsklasse 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11688-1:2009

Akustik - Anbefalet praksis for design af støjsvagt maskineri og udstyr - Del 1: Planlægning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 11688-2:2002

Akustik - Anbefalet praksis for design af støjsvagt maskineri og udstyr - Del 2: Introduktion til de fysiske principper for støjsvagt design


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 11689:1997

Akustik. Procedure for sammenligning af støjemissionsdata for maskiner og udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 11689/AC:2009

Akustik - Procedure for sammenligning af støjemissionsdata for maskiner og udstyr


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 11690-3:1999

Akustik. Anbefalet praksis for design af støjsvage arbejdspladser indeholdende maskineri. Del 3: Lydudbredelse og beregning af støj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 11819-1:2001

Akustik - Måling af vejbelægningers indflydelse på trafikstøj - Del 1: Statistisk pass-by-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 11819-2:2017

Akustik - Måling af vejbelægningers indflydelse på trafikstøj - Del 2: CPX-metode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO/TS 11819-3:2017

Akustik – Måling af vejbelægningers indflydelse på trafikstøj – Del 3: Referencedæk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 11820:1997

Akustik. In situ-målinger af lyddæmpere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11821:1997

Akustik. Støjreduktion. Flytbare skærme. In situ-måling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 11904-1:2003

Akustik - Bestemmelse af lydimmission fra lydkilder placeret tæt ved øret - Del 1: Måling med mikrofon i øret (MIRE-teknik)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 11904-2:2004

Akustik - Bestemmelse af lydimmission fra lydkilder placeret tæt ved øret - Del 2: Måling med kunsthovedteknik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 11957:2009

Akustik - Støjreduktion - Kabiner - Laboratorie- og in situ-målinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 12001:2009

Akustik - Støj fra maskiner og udstyr - Regler for udarbejdelse og præsentation af støjmålemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 12053 + A1:2008

Industrielle truck - Sikkerhed - Prøvningsmetoder til måling af støjemission


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 12102-1:2017

Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling – Måling af luftbåren støj – Bestemmelse af lydeffektniveau – Del 1: Airconditionanlæg, væskekølere og varmepumper med eldrevne kompressorer til rumopvarmning og rumkøling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12102-2:2019

Airconditionanlæg, væskekøleaggregater, varmepumper, proceskøleaggregater og affugtere med eldrevne kompressorer – Bestemmelse af lydeffektniveau – Del 2: Brugsvandvarmepumper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12354-5/AC:2010

Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber - Del 5: Støj fra tekniske installationer


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 12545 + A1:2009

Maskiner til fremstilling af fodtøj, læder- og kunstlædervarer - Støjmålemetode - Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 12549 + A1:2008

Akustik - Måling af støj fra søm- og klammepistoler - Teknikermetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/ISO 12913-1:2014

Akustik - Soundscape - Del 1: Definitions- og begrebsramme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO/TS 12913-2:2018

Akustik – Soundscape – Del 2: Krav til dataindsamling og rapportering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO/TS 12913-3:2019

Akustik – Soundscape – Del 3: Dataanalyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 12999-1:2020

Akustik – Bestemmelse og anvendelse af måleusikkerheder i bygningsakustik – Del 1: Lydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 12999-1:2020

Akustik – Bestemmelse og anvendelse af måleusikkerheder i bygningsakustik – Del 1: Lydisolation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 12999-2:2020

Akustik – Bestemmelse og anvendelse af måleusikkerheder i bygningsakustik – Del 2: Lydabsorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 12999-2:2020

Akustik – Bestemmelse og anvendelse af måleusikkerheder i bygningsakustik – Del 2: Lydabsorption


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13023 + A1:2010

Støjmålemetoder til maskiner og hjælpeudstyr til trykning, papirfremstilling og papirkonvertering - Nøjagtighedsklasse 2 og 3


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/ISO 13261-1:1998

Bestemmelse af lydeffektniveauet for klimaanlæg og luftvarmepumper. Del 1: Ikke-kanalført udendørs udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00