828 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 16:1975

Akustik. Standard referencetone. (Standard tonehøjde) (Kammertonen)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/IEC 118-5:1986

Høreapparater - Del 5: Nipler på udvendige øretelefoner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 257,00

DS-håndbog 153.1:2005

DS-håndbog 153.1:2005

Akustik - Støjdæmpning af maskiner, anlæg og arbejdsrum - Del 1


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 1.674,75

DS/ISO 230-5:2000

Prøvningsmetoder for værktøjsmaskiner - Del 5: Bestemmelse af støj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 266:1997

Akustik. Normalfrekvenser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ETSI EN 300 019-2-8 V2.2.1:2020

Miljøteknik – Miljøbetingelser for og -test af telekommunikationsudstyr – Del 2-8: Specifikation af miljøtest – Stationær brug i underjordiske rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN ISO 354:2003

Akustik - Måling af lydabsorption i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 362-1:2015

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 1: Køretøjer af kategori M og N


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 362-2:2009

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 2: Køretøjer af kategori L


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 362-3:2016

Akustik - Teknikermetode til måling af støj fra accelererende motorkøretøjer - Del 3: Måling indendørs af køretøjer af kategori M og N


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 389-2:1997

Akustik. Reference for nulpunkt ved kalibrering af audiometriudstyr. Del 2: Referenceækvivalentlydtryk for rene toner og insert earphones


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 415-9:2009

Pakkemaskiner - Sikkerhed - Del 9: Metoder til støjmåling af pakkemaskiner, pakkelinjer og hjælpeudstyr, nøjagtighedsklasse 2 og 3


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/HD 483.10 S1:1993

Udstyr til lydsystemer – Del 10: Peakmetre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/HD 483.17 S1:1992

Udstyr til lydsystemer – Del 17: Standardvolumenindikatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/HD 483.2 S2:1993

Udstyr til lydsystemer – Del 2: Almene begreber og beregningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/ISO 532-1:2017

Akustik – Fremgangsmåde til beregning af hørestyrke – Del 1: Zwicker-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 532-2:2017

Akustik – Fremgangsmåde til beregning af hørestyrke – Del 2: Moore-Glasberg-metoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1265 + A1:2008

Maskinsikkerhed - Støberimaskiner - Støjprøvning af støberimaskiner og udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 1501-4:2007

Renovationsvogne og deres løfteanordninger - Generelle krav og sikkerhedskrav - Del 4: Støjmåling af renovationsvogne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 1547 + A1:2009

Industrielle termiske procesanlæg - Støjprøvning af industrielle termiske procesanlæg og deres tilhørende håndteringsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 1680:2014

Akustik - Metode til måling af luftbåren støj fra roterende elektriske maskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 1683:2015

Akustik - Referencestørrelser for niveauer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1793-1:2017

Vejudstyr – Støjafskærmning til dæmpning af trafikstøj – Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne – Del 1: Produktspecifikke karakteristika for lydabsorption under forhold med diffuse lydfelter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1793-2:2018

Vejudstyr – Støjafskærmning til dæmpning af trafikstøj – Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne – Del 2: Produktspecifikke karakteristika for luftbåren lydisolation under forhold med diffuse lydfelter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1793-3:1997

Vejudstyr. Støjafskærmning til dæmpning af trafikstøj. Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne. Del 3: Standardiseret trafikstøjspektrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1793-4:2015

Vejudstyr - Støjskærmning til dæmpning af trafikstøj - Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne - Del 4: Produktspecifikke karakteristika - In situ-værdier af lyddiffraktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1793-5:2016

Vejudstyr – Støjskærmning til dæmpning af trafikstøj – Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne – Del 5: Produktspecifikke karakteristika – In situ-værdier for lydrefleksion under forhold med direkte lydfelter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1793-5:2016/AC:2018

Vejudstyr – Støjskærmning til dæmpning af trafikstøj – Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne – Del 5: Produktspecifikke karakteristika – In situ-værdier for lydrefleksion under forhold med direkte lydfelter


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 1793-6:2018

Vejudstyr – Støjafskærmning til dæmpning af trafikstøj – Prøvningsmetode til bestemmelse af den akustiske ydeevne – Del 6: Produktspecifikke karakteristika – In situ-værdier for luftbåren lydisolation under forhold med direkte lydfelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1915-4 + A1:2009

Lufthavnsudstyr - Generelle krav - Del 4: Metoder til måling og minimering af støj


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/ISO 1996-2:2017

Akustik – Måling, beskrivelse og vurdering af ekstern støj – Del 2: Bestemmelse af lydtrykniveau


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 2151:2008

Akustik - Måling af støj fra kompressorer og vakuumpumper - Teknikermetode (Klasse 2)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 2922:2001

Akustik - Måling af støj fra skibe til sejlads på indenlandske vandveje og i havne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 2922/A1:2013

Akustik - Måling af støj fra skibe til sejlads på indenlandske vandveje og i havne


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 2923:1997

Akustik. Måling af støj om bord på skibe


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 2923/Cor.:1998

Akustik. Måling af støj om bord på skibe


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 3095:2013

Akustik - Jernbaner - Måling af støj fra skinnekøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN ISO 3381:2011

Jernbaneudstyr - Akustik - Måling af støj i skinnekøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3740:2019

Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveauer for støjkilder – Retningslinjer for brugen af grundlæggende standarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 3741:2010

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Præcisionsmetoder til efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3743-1:2010

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Små flytbare kilder - Teknikermetoder - Del 1: Sammenligningsmetode til brug ved måling i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/ISO 3743-1:2010

Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk – Små flytbare kilder – Teknikermetoder – Del 1: Sammenligningsmetode til brug ved måling i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 3743-2:2019

Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder – Små flytbare kilder – Teknikermetode – Del 2: Lydreguleret rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/ISO 3743-2:2018

Akustik – Bestemmelse af lydeffektniveau for støjkilder – Små flytbare kilder – Teknikermetode – Del 2: Lydreguleret rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 3744:2010

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan - Teknikermetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3745:2012

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Præcisionsmetode for lyddøde rum samt lyddøde rum med et reflekterende plan


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3745:2012/A1:2017

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Præcisionsmetode for lyddøde rum samt lyddøde rum med et reflekterende plan


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3746:2011

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - Måling i tilnærmet frit felt over et reflekterende plan - Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3747:2011

Akustik - Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk - In situ-måling i reflekterende omgivelser - Tekniker/overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 3822-1:1999

Akustik. Laboratorieprøvning af støj fra armaturer og udstyr i brugsvandsinstallationer. Del 1: Målemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 3822-1/A1:2009

Akustik - Laboratorieprøvning af støj fra armaturer og udstyr i brugsvandsinstallationer - Del 1: Målemetode - Tillæg 1: Måleusikkerhed


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 3822-2:1996

Akustik. Laboratorieundersøgelser af støj fra armaturer og udstyr i brugsvandinstallationer. Del 2: Monterings- og betjeningsbetingelser for aftapningsarmaturer og blandearmaturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 3822-3:2018

Akustik – Laboratorieundersøgelser af støj fra armaturer og udstyr i brugsvandinstallationer – Del 3: Monterings- og betjeningsbetingelser for afspærrings- og reguleringsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 3822-4:1997

Akustik. Laboratorieundersøgelser af støj fra armaturer og udstyr i brugsvandinstallationer. Del 4: Monterings- og betjeningsbetingelser for specielt udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 4871:2009

Akustik - Deklarering og verificering af støj fra maskiner og udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/ISO 5128:1980

Akustik. Måling af støj i motorkøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 5129:2002

Akustik - Måling af støj i fly


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 5129/Amd 1:2013

Akustik - Måling af støj i fly


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/ISO 5130:2019

Akustik – Måling af lydtrykniveau fra stillestående motorkøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/ISO 5131:2015

Traktorer til landbrug og skovbrug - Måling af støj på førerpladsen - Overslagsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 5135:2020

Akustik – Ventilationskomponenter – Støj fra ventilationskomponenter målt i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 5135:2020

Akustik – Ventilationskomponenter – Støj fra ventilationskomponenter målt i efterklangsrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 5136:2009

Akustik - Ventilationskomponenter - Bestemmelse af lydeffekt i ventilationskanaler ved kanalmetoden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/ISO 6393:2013

Akustik - Støj fra jordflytningsmaskiner - Bestemmelse af lydeffektniveau i stationær, ubelastet tilstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 6394:2013

Akustik - Støj fra jordflytningsmaskiner - Bestemmelse af lydtrykniveau på operatørpladsen i stationær, ubelastet tilstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 6394/Cor 1:2013

Akustik - Støj fra jordflytningsmaskiner - Bestemmelse af lydtrykniveau på operatørpladsen i stationær, ubelastet tilstand


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00