1241 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO/IEC Guide 46:2017

Sammenlignende prøvning af forbrugsvarer og relaterede ydelser – Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/IEC 68-2-49:1986

Grundlæggende miljøprøvninger. Del 2: Prøvninger. Vejledning til prøvning Kc: Svovldioxidprøvning af kontakter og forbindelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.1:2020

Miljøteknik – Miljøbetingelser for og -test af telekommunikationsudstyr – Del 2-3: Specifikation af miljømæssige test – Stationær brug på lokationer beskyttet mod vejrlig


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/HD 323.2.46 S1:1997

Grundlæggende miljøprøvninger. Del 2: Prøvninger. Vejledning til prøvning Kd: Svovlbrinteprøvning af kontakter og forbindelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/HD 478.2.5 S1:1997

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 2: Miljøbetingelser, der forekommer i naturen. Sektion 5: Støv, sand, salttåge


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/HD 478.2.6 S1:1997

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 2: Miljøbetingelser, der forekommer i naturen. Seismiske vibrationer og stød


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/IEC 721-2-4+Amd.1:1990

Klassifikation af miljøbetingelser. Del 2: Miljøbetingelser, der forekommer i naturen. Solstråling og temperatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/IEC 721-2-7:1990

Klassifikation af miljøbetingelser - Del 2: Miljøbetingelser der forekommer i naturen - Fauna og flora


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 932-3:1999

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag. Del 3: Procedure og terminologi for forenklet petrografisk beskrivelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1330-1:2015

Ikke-destruktiv prøvning - Terminologi - Del 1: Generelle termer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 1330-2:1999

Ikke-destruktiv prøvning. Terminologi. Del 2: Fællestermer for metoder til ikke-destruktiv prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1330-3:1997

Ikke-destruktiv prøvning. Terminologi. Del 3: Termer anvendt i industriel radiografisk prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1330-9:2017

Ikke-destruktiv prøvning – Terminologi – Del 9: Termer brugt inden for akustisk emissionsprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1330-10:2003

Ikke-destruktiv prøvning - Terminologi - Del 10: Termer anvendt ved visuel prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1330-11:2007

Ikke-destruktiv prøvning - Terminologi - Del 11: Termer anvendt ved røntgendiffraktion fra polykrystallinske og ukrystallinske materialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 1369:2012

Støbning - Magnetpulverprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1518:1998

Ikke-destruktiv prøvning. Lækprøvning. Karakterisering af massespektrometriske lækdetektorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1593:2001

Ikke-destruktiv prøvning - Lækprøvning - Bobleprøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 1593/A1:2004

Ikke-destruktiv prøvning - Lækprøvning - Bobleprøvning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1779:2001

Ikke-destruktiv prøvning - Lækprøvning - Kriterier for valg af metode og teknik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1779/A1:2004

Ikke-destruktiv prøvning - Lækprøvning - Kriterier for valg af metode og teknik


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1995-1-1 DK NA:2019

Nationalt anneks til Eurocode 5: Trækonstruktioner – Del 1-1: Generelt – Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 2400:2012

Ikke-destruktiv prøvning - Ultralydprøvning - Specifikation af kalibreringsblok nr. 1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 3059:2013

Ikke-destruktiv prøvning - Penetrant- og magnetpulverprøvning - Betragterbetingelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 3452-1:2021

Ikke-destruktiv prøvning – Penetrantprøvning – Del 1: Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 3452-2:2021

Ikke-destruktiv prøvning – Penetrantprøvning – Del 2: Prøvning af penetrantmaterialer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 3452-3:2013

Ikke-destruktiv prøvning - Penetrantprøvning - Del 3: Referenceprøveblokke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 3452-4:1999

Ikke-destruktiv prøvning. Penetrantprøvning. Del 4: Udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 3452-5:2009

Ikke-destruktiv prøvning - Penetrantprøvning - Del 5: Penetrantprøvning ved temperaturer højere end 50 grader C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 3452-6:2009

Ikke-destruktiv prøvning - Penetrantprøvning - Del 6: Penetrantprøvning ved temperaturer lavere end 10 grader C


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 4545-2:2018

Metalliske materialer - Knoop-hårdhedsprøvning - Del 2: Verifikation og kalibrering af prøvningsmaskiner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 4545-3:2018

Metalliske materialer - Knoop-hårdhedsprøvning - Del 3: Kalibrering af referenceblokke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 5577:2017

Ikke-destruktiv prøvning – Ultralydprøvning – Ordliste


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 5580:1989

Ikke-destruktiv prøvning – Radiografiske betragterlamper til industriel brug – Minimumskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN ISO 7963:2010

Ikke-destruktiv prøvning - Ultralydprøvning - Specifikation for kalibreringsblok nr. 2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/ISO 9276-2:2014

Visning af resultater af partikelstørrelsesanalyse - Beregning af den gennemsnitlige partikelstørrelse/-diameter og momenter fra partikelstørrelsesfordelinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 9712:2013

Ikke-destruktiv prøvning - Kvalificering og certificering af NDT-personale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN ISO 9934-1:2016

Ikke-destruktiv prøvning – Magnetpulverprøvning – Del 1: Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 9934-2:2015

Ikke-destruktiv prøvning - Magnetpulverprøvning - Del 2: Detektionsmedier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 9934-3:2015

Ikke-destruktiv prøvning - Magnetpulverprøvning - Del 3: Udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12543-1:2001

Ikke-destruktiv prøvning - Karakterisering af brændpletter i industrielle røntgensystemer til brug ved ikke-destruktiv prøvning - Del 1: Scanningsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12543-2:2008 (Gældende til og med: 31-10-2021)

Ikke-destruktiv prøvning - Karakterisering af brændpletter i industrielle røntgensystemer til brug ved ikke-destruktiv prøvning - Del 2: Radiografisk metode med hulkamera


Status:
Gældende til og med: 31-10-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12543-2:2021

Ikke-destruktiv prøvning – Karakterisering af brændpunkter i industrielle røntgensystemer til brug ved ikke-destruktiv prøvning – Del 2: Radiografisk metode med hulkamera


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12543-3:1999

Ikke-destruktiv prøvning. Karakterisering af brændpletter i industrielle røntgensystemer til brug ved ikke-destruktiv prøvning. Del 3: Radiografisk metode med spaltekamera


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12543-4:1999

Ikke-destruktiv prøvning. Karakterisering af brændpletter i industrielle røntgensystemer til brug ved ikke-destruktiv prøvning. Del 4: Kantmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12543-5:1999

Ikke-destruktiv prøvning. Karakterisering af brændpletter i industrielle røntgensystemer til brug ved ikke-destruktiv prøvning. Del 5: Måling af den effektive brændpletstørrelse ved mini- og mikrofokus røntgenrør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12679:2018

Ikke-destruktiv prøvning – Radiografisk prøvning – Bestemmelse af størrelse af industrielle radiografiske gammakilder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 12706:2009

Ikke-destruktiv prøvning - Penetrantprøvning - Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk/Tysk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 12707:2016

Ikke-destruktiv prøvning – Magnetpulverprøvning – Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 12718:2019

Ikke-destruktiv prøvning – Hvirvelstrømsprøvning – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 284,00

DS/ISO 12718:2019

Ikke-destruktiv prøvning – Hvirvelstrømsprøvning – Anvendt terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13018:2016

Ikke-destruktiv prøvning - Visuel prøvning - Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13068-1:2001

Ikke-destruktiv prøvning - Radioskopisk prøvning - Del 1: Kvantitativ måling af billedegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13068-2:2000

Ikke-destruktiv prøvning. Radioskopisk prøvning. Del 2: Kontrol af langtidsstabilitet af billedvisende systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13068-3:2001

Ikke-destruktiv prøvning - Radioskopisk prøvning - Del 3: Generelle principper for radiografisk prøvning af metalliske materialer ved røntgen- og gammastråler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/ISO 13099-3:2014

Kolloide systemer - Del 3: Metoder til bestemmelse af zetapotentiale - Akustiske metoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN ISO/TR 13115:2012

Ikke-destruktiv prøvning - Metoder til absolut kalibrering af transducere til akustisk emission ved reciprocitetsteknik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13146-6:2012

Jernbaneudstyr - Spor - Metoder til prøvning af befæstelsessystemer - Del 6: Påvirkning fra ekstreme miljøer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13184:2001

Ikke-destruktiv prøvning - Lækprøvning - Trykændringsmetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13184/A1:2004

Ikke-destruktiv prøvning - Lækprøvning - Trykændringsmetode


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/ISO 13317-4:2014

Bestemmelse af partikelstørrelsesfordeling ved metoder med sedimentering i væske ved hjælp af gravitation - Del 4: Balancemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 13319-1:2021

Bestemmelse af partikelstørrelsesfordeling – Metode med elektriske måleområder – Del 1: Apertur/orifice tubemetode


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/ISO 13320:2020

Analyse af partikelstørrelse – Laserdiffraktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 13322-1:2014

Analyse af partikelstørrelse - billedanalysemetoder - analysemetoder ved anvendelse af statiske billeder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13477-1:2001

Ikke-destruktiv prøvning - Akustisk emission - Karakterisering af udstyr - Del 1: Beskrivelse af udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 13477-2:2010

Ikke-destruktiv prøvning - Akustisk emission - Karakterisering af udstyr - Del 2: Verifikation af funktionsegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13554:2011

Ikke-destruktiv prøvning - Prøvning med akustisk emission - Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13625:2002

Ikke-destruktiv prøvning - Lækprøvning - Vejledning i valg af instrumenter til måling af gaslækage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13925-1:2003

Ikke-destruktiv prøvning - Røntgendiffraktion fra polykrystalin og ukrystallinsk materiale - Del 1: Generelle principper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00