DS/EN 14592 + A1:2012

Trækonstruktioner - Dornformede forbindelsesmidler (søm, klammer, skruer, dorne og bolte) - Krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav og prøvningsmetoder for materialer, geometri, styrke, stivhed og holdbarhed (dvs korrosionsbeskyttelse) for dornformede forbindelsesmidler til brug i bærende trækonstruktioner.
Kun dornformede forbindelsesmidler af stål er dækket af denne europæiske standard. Dornformede forbindelsesmidler til trækonstruktioner regnes i denne standard at omfatte søm, klammer, skruer, dorne og bolte med møtrikker. Definitioner af disse emner er angivet i afsnit 3. Denne europæiske standard angiver også vurdering af overensstemmelsesprocedurer og inkluderer krav for mærkning af disse produkter.
Denne europæiske standard dækker ikke harpiks coatede dornformede forbindelsesmidler og forbindelsesmidler behandlet med brandhæmmennde coating.

Under revision


Antal sider: 56

Udgivet: 2013-01-18

Godkendelsesdato: 2012-09-10

Internationale relationer : EN 14592:2008+A1:2012 IDT

ICS: 21.060.01 - Befæstelseselementer. Generelt 91.080.20 - Trækonstruktioner

Varenummer: M266361


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 124/WG 4

Dansk udvalg

DS/S-1995