174 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 976-1:1997

Underjordiske tanke af glasfiberforstærket plast. Liggende cylindriske tanke til trykløs opbevaring af flydende oliebaserede brændstoffer. Del 1: Krav og prøvningsmetoder for enkeltvægstanke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 976-2:1997

Underjordiske tanke af glasfiberforstærket plast. Liggende cylindriske tanke til trykløs opbevaring af flydende oliebaserede brændstoffer. Del 2: Transport, håndtering, opbevaring og installation af enkeltvægstanke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 977:1997

Underjordiske tanke af glasfiberforstærket plast. Metode til ensidet eksponering for væsker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 978:1997

Underjordiske tanke af glasfiberforstærket hærdeplast. Bestemmelse af alfa- og betafaktorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1993-4-2:2007

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 4-2: Tanke


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 1993-4-2:2007/A1:2017

Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 4-2: Tanke


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1993-4-2/AC:2009

Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 4-2: Tanke


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 12285-1:2018

Fabriksfremstillede ståltanke – Del 1: Horisontale cylindriske enkelt- og dobbeltvægstanke til underjordisk opbevaring af brændbare og ikke-brændbare vandforurenende væsker beregnet til andet end opvarmning og afkøling af bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 12285-2:2005

Fabriksfremstillede ståltanke - Del 2: Vandrette cylindriske enkeltvæggede og dobbeltvæggede tanke til opbevaring af brændbare og ikke-brændbare vandforurenende væsker over jorden


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 12285-3:2019

Fabriksfremstillede ståltanke – Del 3: Horisontale cylindriske enkelt- og dobbeltvægstanke til underjordisk opbevaring af brændbare og ikke-brændbare vandforurenende væsker beregnet til opvarmning og afkøling af bygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

1 Næste