319 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 253:2019

Fjernvarmerør – Jordlagte fastrørsystemer med enkeltrør til fjernvarmenet – Fabriksfremstillede rørsystemer sammensat af stålmedierør, polyurethanisolering og polyethylenkapperør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 545:2010

Duktile jernrør, fittings, tilbehør og samlinger til vandrørledninger - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 598 + A1:2009

Rør, fittings og tilbehør af duktilt støbejern og deres samlinger til afløbssystemer - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 640:1995

Armerede betontrykrør og betontrykrør med fordelingsarmering (uden stålkerne) inklusive samlinger og fittings


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 877:2000

Støbejernsrør og fittings, deres samlinger og tilbehør til bortledning af vand fra bygninger - Krav, prøvningsmetoder og kvalitetssikring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 877/A1:2007

Støbejernsrør og fittings, deres samlinger og tilbehør til bortledning af vand fra bygninger - Krav, prøvningsmetoder og kvalitetssikring


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 877/A1/AC:2008

Støbejernsrør og fittings, deres samlinger og tilbehør til bortledning af vand fra bygninger - Krav, prøvningsmetoder og kvalitetssikring


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 969:2009

Rør, fittings, tilbehør og samlinger af duktilt støbejern til gasrørledninger - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1123-1:2000

Rør og fittings af længdesvejste, varmgalvaniserede stålrør med spids- og muffeende til afløbssystemer. Del 1: Krav, prøvning, kvalitetsstyring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 1123-1/A1:2004

Rør og fittings af længdesvejste, varmgalvaniserede stålrør med spids- og muffeende til afløbssystemer - Del 1: Krav, prøvning, kvalitetsstyring


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

1 Næste