DS/EN 1547 + A1:2009

Industrielle termiske procesanlæg - Støjprøvning af industrielle termiske procesanlæg og deres tilhørende håndteringsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer al nødvendig information for effektivt, og under standardiserede forhold, at kunne bestemme, deklarere og verificere støjudbredelseskarakteristika for industrielle termiske procesanlæg som beskrevet i EN 746-1, EN 746-2 samt EN 746-3. Standarden indikerer endvidere hvor på arbejdspladsen målinger skal foretages. Standarden specificerer støjmålemetoder til rådighed samt de forhold for operation og montering, som skal gælde for prøvningen.


Antal sider: 20

Udgivet: 2009-08-05

Godkendelsesdato: 2009-07-15

Internationale relationer : EN 1547:2001+A1:2009 IDT

ICS: 25.180.01 - Industriovne. Generelt 17.140.20 - Støj fra maskiner og udstyr

Varenummer: M241306


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 185/WG 5

Dansk udvalg

DS/S-1993