87 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 88-2:2008

Trykregulatorer og tilknyttede sikkerhedsanordninger til gasforbrugende apparater - Del 2: Trykregulatorer til tilgangstryk over 500 mbar og op til og inklusive 5 bar


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 125:2010+A1:2015

Flammeovervågningsudstyr til gasforbrugende apparater - Termoelektrisk flammeovervågningsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 257:2010

Mekaniske termostater til gasforbrugende apparater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 298:2012

Automatiske brænderkontrolsystemer til brændere og apparater, der forbrænder gasformige eller flydende brændsler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 437:2018

Prøvegasser – Prøvetryk – Apparatkategorier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 521:2019+AC:2019

Specifikationer for specielle gasapparater til flaskegas (LPG) – Bærbare flaskegasapparater, som arbejder ved damptryk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 676:2020

Blæseluftbrændere beregnet til gasformigt brændsel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 1106:2010

Håndbetjente haner til gasforbrugende apparater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1854:2010

Trykfølere til gasbrændere og gasforbrugende apparater


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12067-2:2004

Styring af gas/luft-forholdet i gasbrændere og gasforbrugende apparater - Del 2: Elektroniske typer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

1 Næste