DS/HD 603 S1+A1:1998

Forsyningskabler med nominel spænding 0,6/1 kV


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

HD 603 gælder for kabler med en mærkespænding på Uo / U = 0,6 / 1 kV, som bruges i undergrundsdistributionssystemer hovedsaglig til offentlig distribution med en nominel vekselstrømsspænding, som ikke overstiger 0,6 7 1 kV. Denne del specificerer de generelle krav, som gælder for disse kabler, medmindre der er specificeret andet i særlige sektioner af denne HD.


Antal sider: 1068

Udgivet: 1998-11-05

Godkendelsesdato: 1998-06-17

Internationale relationer: HD 603 S1:1994 IDT

ICS: 29.060.20 - Kabler

Varenummer: 28953


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 20

Dansk udvalg

DS/S-520