DS/HD 626 S1/A2:2002

Isolerede hængekabler til fordelingsnet med mærkespænding Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

HD 626 gælder for kabler med mærkespænding Uo/U(Um)=0,6/1(1,2) kV brugt som luftledning i distributionssystemer hovedsagligt til det offentlige lavspændingsdistributionsnet, med maximum systemspænding der ikke overstiger 1,2 kV. Denne del (Del 1) specificerer de generelle krav der gælder for disse kabler, med mindre andet er specificeret i den særlige sektion af denne HD. Prøvningsmetoder er specificeret i HD 383, HD 405, EN 60811 og i HD 605 eller i Del 2 i denne HD. De særlige typer af kabler er specificeret i del 3 til 8.

Antal sider: 136

Udgivet: 2002-05-07

Godkendelsesdato: 2002-01-29

Internationale relationer: HD 626 S1:1996/A2:2002 IDT

ICS: 29.060.20 - Kabler

Varenummer: 44707


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 20

Dansk udvalg

DS/S-520