DS/HD 627 S1/A1:2001

Flerlederkabler og parsnoede kabler til installationer over og under jorden


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette tillæg specificerer de generelle krav og kontrolkrav vedrørende flerlederkabler, parsnoede eller firesnoede og ligeledes for instrumentkabler, massiv eller celleformet polyethylen-isoleret, med eller uden langsgående og/eller radial vandtæthed, med armering, polyvinylklorid eller polyethylen kappe. Maximum spænding er 500 V.

Antal sider: 64

Udgivet: 2001-05-08

Godkendelsesdato: 2001-03-29

Internationale relationer: HD 627 S1:1996/A1:2000 IDT

ICS: 29.060.20 - Kabler

Varenummer: 39077


Udvalg og komiteer

Komite

  • CLC/TC 20

Dansk udvalg

DS/S-520