1014 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/IEC 141-4 + Amd.1:1992

Prøvning af olietrykskabler og gastrykskabler og deres tilbehør - Del 4: Olieimprægnerede, papirisolerede højtryksoliekabler af rørtypen med tilbehør for vekselspændinger op til og med 400 kV


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/HD 308 S2:2002

Identifikation af ledere i kabler og bøjelige ledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/HD 603 S1+A1:1998

Forsyningskabler med nominel spænding 0,6/1 kV


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Lovgivning:

DS/HD 603 S1/A2:2003

Forsyningskabler med nominel spænding 0,6/1 kV


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.365,00
Lovgivning:

DS/HD 603 S1/A3:2008

Forsyningskabler med nominel spænding 0,6/1 kV


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 2.244,00
Lovgivning:

DS/HD 604 S1:2002

0,6/1 kV kraftkabler med særlige brandegenskaber til brug i kraftstationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.124,50
Lovgivning:

DS/HD 604 S1/A1:2002

0,6/1 kV og 1,9/3,3 kV kraftkabler med særlige brandegenskaber til brug i kraftstationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.225,00
Lovgivning:

DS/HD 604 S1/A2:2002

0,6/1 kV og 1,9/3,3 kV kraftkabler med særlige brandegenskaber til brug i kraftstationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/HD 604 S1/A3:2006

0,6/1 kV kraftkabler og 1,9/3,3 kV højspændingskabler med særlige brandegenskaber til brug i kraftstationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.160,00
Lovgivning:

DS/HD 605-S3:2019

Elektriske kabler – Supplerende prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


1 Næste