913 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/CLC/R0BT 005:2003

Information vedrørende stikpropper til husholdningsapparater, der bruges i forskellige CENELEC-lande, og hvor standardiseringen varetages af CLC/TC 61


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/IEC 542+Amd.1:1990

Vejledning i anvendelse af viklingskoblere til omkobling under drift


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/HD 639 S1:2002

Elektrisk tilbehør - Transportable fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til brug i husholdninger og lignende (PRCDs)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/HD 639 S1/A1:2003

Elektriske tilbehør - Transportable fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til brug i husholdninger og lignende (PRCD'er)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/HD 639 S1/A2:2010

Elektrisk tilbehør - Transportable fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til brug i husholdninger og lignende (PRCDs)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/HD 639 S1/Corr.:2003

Elektrisk tilbehør - Transportable fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til brug i husholdninger og lignende (PRCD'er)


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 2591:1993

Flymateriel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 15869-2:2019

Skibe til indre vandveje – Elektrisk forbindelse til land, 3-faset strøm 400 V, 50 Hz, op til 125 A – Del 2: Enhed på land, supplerende sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 16840:2017

Fartøjer til indre vandveje – Elektrisk landtilslutning, trefaset strøm 400 V, 50 Hz, mindst 250 A


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50075:2003

Flade ikke-genmonterbare topolede stikpropper, 2,5 A 250 V, med ledning til tilslutning af materiel af klasse II til husholdningsbrug o.l.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50075/Ret.1:2006

Flade ikke-genmonterbare topolede stikpropper, 2,5 A 250 V, med ledning til tilslutning af materiel af klasse II til husholdningsbrug o.l.


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 50085-1:2006

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 50085-1/A1:2013

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 50085-2-1:2006

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer - Del 2-1: Ledningskanal- og kabelkanalsystemer beregnet til montage på vægge og/eller lofter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 50085-2-1/A1:2011

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer - Del 2-1: Ledningskanal- og kabelkanalsystemer beregnet til montage på vægge og/eller lofter


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 50085-2-2:2009

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer - Del 2-2: Særlige krav til ledningskanal- og kabelkanalsystemer beregnet til installation under gulve, i gulve eller på gulve


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 50085-2-3:2010

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer - Del 2-3: Særlige krav til slidsede ledningskanalsystemer beregnet til installation i kabinetter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 50085-2-4:2009

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer - Del 2-4: Særlige krav til installationsstandere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 50122-2:2010

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Elektrisk sikkerhed, jording og returledning - Del 2: Beskyttelsesforanstaltninger mod effekten af vagabonderende strøm forårsaget af jævnstrømstraktionssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 50122-3:2010

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Elektrisk sikkerhed, jording og returledning - Del 3: Gensidig påvirkning mellem banesystemer med vekselstrøm og jævnstrøm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 50152-1:2012

Jernbaner - Faste installationer - Særlige krav til koblingsudstyr med vekselstrøm - Del 1: Maksimalafbrydere med nominel spænding over 1kV


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50152-1/A1:2013

Jernbaner - Faste installationer - Særlige krav til koblingsudstyr med vekselstrøm - Del 1: Maksimalafbrydere med nominel spænding over 1kV


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50152-2:2012

Jernbaner - Faste installationer - Særlige krav til koblingsudstyr med vekselstrøm - Del 2: Adskillere, jordsluttere og afbrydere med nominel spænding over 1 kV


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 50216-2:2002

Fittings til krafttransformere og reaktorer - Del 2: Gas- og olieaktiveret relæ til væskefyldte transformere og reaktorer med ekspansionsbeholder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50216-2/A1:2003

Fittings til krafttransformere og reaktorer - Del 2: Gas- og olieaktiveret relæ til væskefyldte transformere og reaktorer med ekspansionsbeholder


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50250+Corr.:2003

Konverteringsadaptere til industriel brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 50250:2002/A1:2015

Konverteringsadaptere til industriel brug


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 50250:2002/AC:2007

Konverteringsadaptere til industriel brug


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 50274:2003

Koblingsudstyr til lavspænding - Beskyttelse mod elektrisk stød - Beskyttelse mod utilsigtet direkte kontakt med farlige, spændingsførende dele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 50310:2016

Potentialudligningsnetværk til telekommunikationssystemer i bygninger og andre konstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 50310:2016/A1:2020

Potentialudligningsnetværk til telekommunikationssystemer i bygninger og andre konstruktioner


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 50369:2007

Flydende tætte beklædningssystemer til kabelfremføring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 50393:2015

Prøvningsmetoder og krav til tilbehør til forsyningskabler med mærkespændinger på 0,6/1,0 (1,2) kV


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 50467:2012

Jernbaneanvendelser - Rullende materiel - Elektriske stikforbindelser, krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CLC/TR 50473:2009

Anbefalinger til koordinering af dimensioner mellem kapslinger og indretninger til skinnemontage i boliginstallationer o.l.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 50520:2009 (Gældende til og med: 14-09-2023)

Dækplader og -folie til beskyttelse og advarsel om placering af nedgravede kabler eller ledningsrør i underjordiske installationer


Status:
Gældende til og med: 14-09-2023
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 50520:2020

Dækplader og -folie til beskyttelse og advarsel om placering af nedgravede kabler eller ledningsrør i underjordiske installationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 50522:2011

Jording af elektriske anlæg over 1 kV a.c.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 50526-1:2012

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Overspændingsafledere og spændingsbegrænsere til jævnstrømssystemer - Del 1: Overspændingsafledere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 50526-2:2014

Jernbaner - Faste installationer - Overspændingsafledere og spændingsbegrænsere til jævnstrømssystemer - Del 2: Spændingsbegrænsere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 50526-3:2016

Jernbaner - Faste installationer - Overspændingsafledere og spændingsbegrænsere til d.c.-spændingssystemer - Del 3: Anvendelsesvejledning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 50539-11:2013

Overspændingsafledere til lavspænding - Overspændingsbeskyttelse til specifik anvendelse inklusive d.c. - Del 11: Krav til og prøvninger af overspændingsbeskyttelse i solcelleinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 50539-11/A1:2014

Overspændingsafledere til lavspænding - Overspændingsbeskyttelse til specifik anvendelse inklusive d.c. - Del 11: Krav til og prøvninger af overspændingsbeskyttelse i solcelleinstallationer


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/CLC/TS 50539-22:2010

Transientbeskyttelsesenheder til lavspænding - Transientbeskyttelsesenheder til specifik anvendelse inklusive DC - Del 22: Udvælgelse og anvendelsesprincipper - Anvendelse til vindmøller


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 50546:2020

Jernbaner – Rullende materiel – Trefaset fremmedforsyning til jernbanekøretøjer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 50550:2011

Netfrekvens - Udstyr til overspændingsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 50550/A1:2014

Netfrekvens - Udstyr til overspændingsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l.


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 50550/AC:2012

Netfrekvens - Udstyr til overspændingsbeskyttelse til husholdningsbrug o.l.


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 50642:2018

Kabelfremføringssystemer – Prøvningsmetoder til bestemmelse af halogenindhold


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CLC/TR 50656:2016

SPD'er beregnet til brug med klasse II-materiel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CLC/TR 50659:2017

Elektromagnetiske egenskaber for lineære kabelføringssystemer (CMS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CLC/TS 51643-32:2020

Overspændingsafledere til lavspænding – Del 32: Overspændingsbeskyttelse forbundet til fotovoltaiske installationers d.c.-side – Udvælgelses- og anvendelsesprincipper


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 60099-4:2014

Overspændingsafledere - Del 4: Overspændingsafledere af metaloxid uden gnistgab til a.c.-systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN IEC 60099-5:2018

Overspændingsafledere - Del 5: Anbefalinger om valg og anvendelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.075,00

DS/EN 60099-9:2014

Overspændingsafledere - Del 9: Overspændingsafledere af metaloxid uden gnistgab for HVDC-omformerstationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 60110-1:1998

Effektkondensatorer til induktionsvarmeanlæg. Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 60127-1:2006

Finsikringer - Del 1: Definitioner for finsikringer og generelle krav til finsikringsindsatser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 60127-1/A1:2011

Finsikringer - Del 1: Definitioner for finsikringer og generelle krav til finsikringsindsatser


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 60127-1:2006/A2:2015

Finsikringer - Del 1: Definitioner for finsikringer og generelle krav til finsikringsindsatser


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 60127-2:2014

Finsikringer - Del 2: Sikringsindsatse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 60127-3:2015

Finsikringer - Del 3: Små finsikringsindsatse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 60127-3:2015/A1:2020

Finsikringer – Del 3: Små finsikringsindsatse


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 60127-4:2005

Finsikringer - Del 4: Universelle modulfinsikringer (UMF) - Typer til hul- og overflademontering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 60127-4/A1:2009

Finsikringer - Del 4: Universelle modulfinsikringer (UMF) - Typer til hul- og overflademontering


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 60127-4/A2:2013

Finsikringer - Del 4: Universelle modulfinsikringer (UMF) - Typer til hul- og overflademontering


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 60127-5:2017

Finsikringer – Del 5: Retningslinjer for kvalitetsvurdering af finsikringsindsatse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 60127-6:2014

Finsikringer - Del 6: Sikringsholdere til finsikringsindsatse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning: