442 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/HD 582 S1:1998

Specifikation for ubrugte polybutener


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/HD 639 S1:2002

Elektrisk tilbehør - Transportable fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til brug i husholdninger og lignende (PRCDs)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/HD 639 S1/A1:2003

Elektriske tilbehør - Transportable fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til brug i husholdninger og lignende (PRCD'er)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/HD 639 S1/A2:2010

Elektrisk tilbehør - Transportable fejlstrømsafbrydere uden integreret overstrømsbeskyttelse til brug i husholdninger og lignende (PRCDs)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/IEC/TR 1200-53:1995

Vejledning. Elektriske installationer. Del 53: Udvælgelse og opstilling af elektrisk udstyr. Koblingsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 45510-2-7:2002

Indkøbsvejledning - Udstyr til kraftvarmeværker - Del 2-7: Elektrisk udstyr - Tavler og brydere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 50041:2019

Lavspændingskoblingsudstyr – Styreafbrydere – Positionsafbrydere 42,5 × 80 – Dimensioner og parametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50047:2019

Lavspændingskoblingsudstyr – Styreafbrydere – Positionsafbrydere 30 x 55 – Dimensioner og parametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50052:2016

Kapslinger af støbte aluminiumlegeringer til gasfyldt koblingsudstyr for højspænding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 50064+A1:1994 (Gældende til og med: 27-08-2021)

Kapslinger i smedet aluminium og aluminiumlegeringer til gasfyldt koblingsudstyr for højspænding


Status:
Gældende til og med: 27-08-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 50064:2018

Højspændingskoblingsudstyr – Gasfyldte kapslinger i smedet aluminium og aluminiumlegering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 50068:2005 (Gældende til og med: 27-08-2021)

Kapslinger af smedestål til gasfyldt koblingsudstyr for højspænding


Status:
Gældende til og med: 27-08-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 50068:2018

Højspændingskoblingsudstyr – Gasfyldte kapslinger i smedestål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 50068/A1:2005 (Gældende til og med: 27-08-2021)

Kapslinger af smedestål til gasfyldt koblingsudstyr for højspænding


Status:
Gældende til og med: 27-08-2021
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50069:2005 (Gældende til og med: 03-09-2021)

Svejsede og sammensatte kapslinger af støbte og smedede aluminiumslegeringer til gasfyldt koblingsudstyr for højspænding


Status:
Gældende til og med: 03-09-2021
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50069:2018

Højspændingskoblingsudstyr – Gasfyldte, svejste kompositkapslinger af støbte og smedede aluminiumlegeringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 50069/A1:2005 (Gældende til og med: 03-09-2021)

Svejsede og sammensatte kapslinger af støbte og smedede aluminiumslegeringer til gasfyldt koblingsudstyr for højspænding


Status:
Gældende til og med: 03-09-2021
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50089:2005

Skillevægge af støbeharpiks til metalkapslet gasfyldt koblingsudstyr for højspænding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50089/A1:2005

Skillevægge af støbeharpiks til metalkapslet gasfyldt koblingsudstyr for højspænding


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50123-6:2003/A1:2015

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Jævnstrømsfordelingsanlæg - Del 6: Sporskiftesamlinger


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 50123-7-1:2003

Jernbaneanvendelse - Faste installationer - Jævnstrømsfordelingsanlæg - Del 7: Måling, kontrol og beskyttelsesudstyr specielt til brug i jævnstrømstraktionssystemer - Retningslinjer for anvendelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50152-3-1:2017

Jernbaner – Faste installationer – Særlige krav til a.c.-koblingsudstyr – Del 3-1: Måle-, styre- og beskyttelsesudstyr til specifik anvendelse i a.c.-traktionssystemer – Udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 50152-3-2:2016

Jernbaner – Faste installationer – Særlige krav til a.c.-koblingsudstyr – Del 3-2: Måle-, styre- og beskyttelsesudstyr til specifik anvendelse i a.c.-traktionssystemer – Strømtransformere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50152-3-3:2016

Jernbaner – Faste installationer – Særlige krav til a.c.-koblingsudstyr – Del 3-3: Måle-, styre- og beskyttelsesudstyr til specifik anvendelse i a.c.- traktionssystemer – Spændingstransformere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50187 + Corr.:1996

Gasfyldte kamre for koblingsmateriel til vekselspænding, for mærkespændinger fra 1 kV op til og med 52 kV


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 50274:2003

Koblingsudstyr til lavspænding - Beskyttelse mod elektrisk stød - Beskyttelse mod utilsigtet direkte kontakt med farlige, spændingsførende dele


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 50274/AC:2009

Koblingsudstyr til lavspænding - Beskyttelse mod elektrisk stød - Beskyttelse mod utilsigtet direkte kontakt med farlige, spændingsførende dele


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/HD 60364-5-534:2016

Elektriske lavspændingsinstallationer - Del 5-53: Valg og installation af elektrisk materiel - Adskillelse, kobling og styring - Kapitel 534: Udstyr til beskyttelse mod transiente overspændinger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60480:2005 (Gældende til og med: 09-05-2022)

Vejledning i kontrol og behandling af svovlhexaflourid (SF6) fra elektrisk udstyr og specifikation for genanvendelse


Status:
Gældende til og med: 09-05-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN IEC 60480:2019

Specifikation for genbrug af svovlhexaflourid (SF6) og blandinger heraf i elektrisk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 60715:2017

Dimensioner for koblingsudstyr til lavspænding – Standardiseret skinnemontering beregnet til mekanisk befæstelse af koblingsudstyr samt tilbehør


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-1:2007 (Gældende til og med: 19-02-2024)

Koblingsudstyr til lavspænding - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende til og med: 19-02-2024
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.129,00
Lovgivning:

DS/EN IEC 60947-1:2021

Lavspændingskoblingsudstyr – Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.225,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 60947-1/A1:2011 (Gældende til og med: 19-02-2024)

Koblingsudstyr til lavspænding - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende til og med: 19-02-2024
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-1:2007/A2:2014 (Gældende til og med: 19-02-2024)

Koblingsudstyr til lavspænding - Del 1: Generelle regler


Status:
Gældende til og med: 19-02-2024
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-2:2017

Koblingsudstyr til lavspænding – Del 2: Effektbrydere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.160,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-2:2017/A1:2020

Koblingsudstyr til lavspænding – Del 2: Effektbrydere


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-3:2009 (Gældende til og med: 19-02-2024)

Lavspændingskoblingsudstyr - Del 3: Afbrydere, adskillere, effektadskillere samt kombinerede sikrings- og afbryderenheder


Status:
Gældende til og med: 19-02-2024
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN IEC 60947-3:2021

Lavspændingskoblingsudstyr – Del 3: Afbrydere, adskillere, lastafbrydere med adskillerfunktion samt sikringskombinationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 60947-3/A1:2012 (Gældende til og med: 19-02-2024)

Lavspændingskoblingsudstyr - Del 3: Afbrydere, adskillere, effektadskillere samt kombinerede sikrings- og afbryderenheder


Status:
Gældende til og med: 19-02-2024
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-3:2009/A2:2015 (Gældende til og med: 19-02-2024)

Lavspændingskoblingsudstyr - Del 3: Afbrydere, adskillere, effektadskillere samt kombinerede sikrings- og afbryderenheder


Status:
Gældende til og med: 19-02-2024
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-4-1:2010 (Gældende til og med: 22-03-2022)

Lavspændingskoblingsudstyr - Del 4-1: Kontaktorer og motorstartere - Elektromekaniske kontaktorer og motorstartere


Status:
Gældende til og med: 22-03-2022
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN IEC 60947-4-1:2019

Lavspændingskoblingsudstyr – Del 4-1: Kontaktorer og motorstartere – Elektromekaniske kontaktorer og motorstartere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.075,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-4-1/A1:2012 (Gældende til og med: 22-03-2022)

Lavspændingskoblingsudstyr - Del 4-1: Kontaktorer og motorstartere - Elektromekaniske kontaktorer og motorstartere


Status:
Gældende til og med: 22-03-2022
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020

Lavspændingskoblingsudstyr – Del 4-1: Kontaktorer og motorstartere – Elektromekaniske kontaktorer og motorstartere


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2021

Lavspændingskoblingsudstyr – Del 4-1: Kontaktorer og motorstartere – Elektromekaniske kontaktorer og motorstartere


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 60947-4-2:2012

Koblings- og kontroludstyr til lavspænding - Del 4-2: Kontaktorer og motorstartere - Halvlederkoblere og -startere til vekselstrømsmotorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-4-3:2014

Koblings- og kontroludstyr til lavspænding - Del 4-3: Kontaktorer og motorstartere - Halvlederkoblere og kontaktorer til ikke-motorbelastninger til vekselspænding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-5-1:2017

Koblingsudstyr for lavspænding – Del 5-1: Udstyr til styrekredse og koblingselementer – Elektromekaniske styreindretninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-5-1:2017/AC:2020

Koblingsudstyr for lavspænding – Del 5-1: Udstyr til styrekredse og koblingselementer – Elektromekaniske styreindretninger


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-5-2:2008 (Gældende til og med: 27-03-2023)

Koblingsudstyr til lavspænding - Del 5-2: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse - Nærhedsafbrydere


Status:
Gældende til og med: 27-03-2023
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning:

DS/EN IEC 60947-5-2:2020

Lavspændingskoblingsudstyr – Del 5-2: Udstyr til styrekredse og koblingselementer – Nærhedsafbrydere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-5-2/A1:2012 (Gældende til og med: 27-03-2023)

Koblingsudstyr til lavspænding - Del 5-2: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse - Nærhedsafbrydere


Status:
Gældende til og med: 27-03-2023
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-5-3:2013

Koblings- og kontroludstyr til lavspænding - Del 5-3: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse - Krav til nærhedsføler med defineret opførsel i fejltilstand (PDDB)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-5-4:2003

Koblingsudstyr til lavspænding - Del 5-4: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse - Metode til vurdering af lavenergikontakters ydeevne - Specialprøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-5-4:2003/A1:2019

Koblingsudstyr til lavspænding – Del 5-4: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse – Metode til vurdering af lavenergikontakters ydeevne – Specialprøvninger


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-5-5:1998

Koblingsudstyr til lavspænding. Del 5: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse. Sektion 5: Elektrisk nødstop med mekanisk låsefunktion


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk/Fransk
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-5-5/A1:2005

Koblingsudstyr til lavspænding - Del 5-5: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse - Elektrisk nødstop med mekanisk låsefunktion


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-5-5/A11:2013

Koblingsudstyr til lavspænding - Del 5-5: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse - Elektrisk nødstop med mekanisk låsefunktion


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-5-5:1997/A2:2017

Koblingsudstyr til lavspænding – Del 5: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse – Sektion 5: Elektrisk nødstop med mekanisk låsefunktion


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-5-6:2001

Koblingsudstyr til lavspænding - Del 5-6: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse - Jævnstrømsinterface til nærhedsfølere og koblingsforstærkere (NAMUR)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-5-7:2003

Lavspændingkoblingsudstyr - Del 5-7: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse - Krav til nærhedsmateriel med analog udgangseffekt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-5-8:2007 (Gældende til og med: 02-04-2024)

Koblingsudstyr til lavspænding - Del 5-8: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse - Trepositionsafbrydere


Status:
Gældende til og med: 02-04-2024
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN IEC 60947-5-8:2021

Koblingsudstyr til lavspænding – Del 5-8: Udstyr til styrekredse og koblingselementer – Trepositionssamtykkekontakter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 60947-5-9:2007

Koblingsudstyr til lavspænding – Del 5-9: Afbryderelementer og andet materiel til styrekredse – Gennemstrømningskontakter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-6-1:2006

Koblingsudstyr til lavspænding - Del 6-1: Materiel med flere funktioner - Omkoblingsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-6-1/A1:2014

Koblingsudstyr til lavspænding - Del 6-1: Materiel med flere funktioner - Omkoblingsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 60947-6-2:2003

Lavspændingskoblingsudstyr - Del 6-2: Materiel med flere funktioner - Afbrydermateriel til styring og beskyttelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00
Lovgivning: