6447 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 13501-6:2018

Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele – Del 6: Klassifikation ved hjælp af data fra prøvning af elektriske kabler, kontrol- og kommunikationkablers reaktion på brand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14229:2010

Konstruktionstræ - Ledningsmaster af træ


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 14460:2018

Eksplosionsfast udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 15869-2:2019

Skibe til indre vandveje – Elektrisk forbindelse til land, 3-faset strøm 400 V, 50 Hz, op til 125 A – Del 2: Enhed på land, supplerende sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 16268:2013

Ydeevne for refleksionsoverflader til belysningsarmaturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 16840:2017

Fartøjer til indre vandveje – Elektrisk landtilslutning, trefaset strøm 400 V, 50 Hz, mindst 250 A


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/ISO 18095:2018

Tilstandsovervågning og diagnosticering af krafttransformere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/ISO 20816-2:2017

Mekaniske vibrationer – Måling og vurdering af maskinvibrationer – Del 2: Landbaserede gasturbiner, dampturbiner og generatorer på over 40 MW med glidelejer og nominelle omdrejningstal på 1 500 r/min, 1 800 r/min, 3 000 r/min og 3 600 r/min


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/ISO 20816-5:2018

Mekaniske vibrationer – Måling og vurdering af maskinvibrationer – Del 5: Maskinsæt i vand- og pumpe-kraftværker


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 779,00

DS/ISO 20958:2013

Tilstandsovervågning og diagnosticering af maskiner - Elektrisk signaturanalyse af trefasede induktionsmotorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 22829:2017

Udstyr til modstandssvejsning – Transformere – Transformer-ensrettere til svejsetænger med integrerede transformere med arbejdsfrekvens på 1 000 Hz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN ISO 29461-1:2013

Filtersystemer i luftindtag til roterende maskiner - Prøvningsmetoder - Del 1: Statiske filterelementer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN 45510-2-3:2000

Indkøbsvejledning - Udstyr til kraftvarmeværker - Del 2-3: Elektrisk udstyr - Stationære batterier og ladere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 45510-2-4:2000

Indkøbsvejledning - Udstyr til kraftvarmeværker - Del 2-4: Elektrisk udstyr - Statiske omformere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 45510-2-5:2002

Indkøbsvejledning - Udstyr til kraftvarmeværker - Del 2-5: Elektrisk udstyr - Motorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 45510-2-6:2000

Indkøbsvejledning - Udstyr til kraftvarmeværker - Del 2-6: Elektrisk udstyr - Generatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 45510-2-7:2002

Indkøbsvejledning - Udstyr til kraftvarmeværker - Del 2-7: Elektrisk udstyr - Tavler og brydere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 45510-2-8:2004

Indkøbsvejledning - Udstyr til kraftvarmeværker - Elektrisk udstyr - Del 2-8: Kraftkabler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 45510-2-9:2008

Indkøbsvejledning - Udstyr til kraftværker - Del 2-9: Elektrisk udstyr - Kabelsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 45556:2019

Generel metode til vurdering af andelen af genbrugte komponenter i energirelaterede produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 45558:2019

Generel metode til at bekendtgøre brugen af kritiske råmaterialer i energirelaterede produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 45559:2019

Metoder til tilvejebringelse af information vedrørende aspekter for materialeeffektivitet af energirelaterede produkter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50041:2019

Lavspændingskoblingsudstyr – Styreafbrydere – Positionsafbrydere 42,5 × 80 – Dimensioner og parametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50047:2019

Lavspændingskoblingsudstyr – Styreafbrydere – Positionsafbrydere 30 x 55 – Dimensioner og parametre


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50052:2016

Kapslinger af støbte aluminiumlegeringer til gasfyldt koblingsudstyr for højspænding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 50064:2018

Højspændingskoblingsudstyr – Gasfyldte kapslinger i smedet aluminium og aluminiumlegering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 50068:2018

Højspændingskoblingsudstyr – Gasfyldte kapslinger i smedestål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 50069:2018

Højspændingskoblingsudstyr – Gasfyldte, svejste kompositkapslinger af støbte og smedede aluminiumlegeringer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 50075:2003

Flade ikke-genmonterbare topolede stikpropper, 2,5 A 250 V, med ledning til tilslutning af materiel af klasse II til husholdningsbrug o.l.


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50075/Ret.1:2006

Flade ikke-genmonterbare topolede stikpropper, 2,5 A 250 V, med ledning til tilslutning af materiel af klasse II til husholdningsbrug o.l.


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
DA
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 50085-1:2006

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

DS/EN 50085-1/A1:2013

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

DS/EN 50085-2-1:2006

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer - Del 2-1: Ledningskanal- og kabelkanalsystemer beregnet til montage på vægge og/eller lofter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

DS/EN 50085-2-1/A1:2011

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer - Del 2-1: Ledningskanal- og kabelkanalsystemer beregnet til montage på vægge og/eller lofter


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 50085-2-2:2009

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer - Del 2-2: Særlige krav til ledningskanal- og kabelkanalsystemer beregnet til installation under gulve, i gulve eller på gulve


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 50085-2-3:2010

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer - Del 2-3: Særlige krav til slidsede ledningskanalsystemer beregnet til installation i kabinetter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 50085-2-4:2009

Ledningskanal- og kabelkanalsystemer til elektriske installationer - Del 2-4: Særlige krav til installationsstandere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

DS/EN 50089:2005

Skillevægge af støbeharpiks til metalkapslet gasfyldt koblingsudstyr for højspænding


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50089/A1:2005

Skillevægge af støbeharpiks til metalkapslet gasfyldt koblingsudstyr for højspænding


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50102 - 62262:1996

Beskyttelsesgrader for kapslinger til elektrisk udstyr mod ydre mekaniske slag (IK-kode)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 50102/A1 - 62262:1999

Beskyttelsesgrader for kapslinger til elektrisk udstyr mod ydre mekaniske slag (IK-kode)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50102/Corr. - 62262:2006

Beskyttelsesgrader for kapslinger til elektrisk udstyr mod ydre mekaniske slag (IK-kode)


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 50107-1 + A1:2007 + CD-rom (Sik)

Skilte og installationer med gasudladningsrør forsynet med en tomgangsspænding på over 1 kV, men ikke over 10 kV - Del 1: Almindelige bestemmelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA;EN
Pris fra:
kr. 325,00

DS/EN 50107-2:2005

Lysskilte og lysrørsanlæg med en tomgangsspænding over 1 kV, men ikke over 10 kV - Del 2: Krav til jordfejlsbeskyttelsesudstyr og åbent strømkredsbeskyttelsesudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 50107-3:2018

Produktstandard for lysskilte med udladningslamper og/eller LED- og/eller elektroluminescenslyskilder med nominel spænding ikke overstigende 1000 V, eksklusive almen-, trafik- eller nødbelysningsanvendelser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 50107-3:2018/AC:2018

Produktstandard for lysskilte med udladningslamper og/eller LED- og/eller elektroluminescenslyskilder med nominel spænding ikke overstigende 1000 V, eksklusive almen-, trafik- eller nødbelysningsanvendelser


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 50110-1:2013

Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg - Del 1: Generelle krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
DA / EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 395,00

DS/EN 50110-2:2010

Drift af elektriske anlæg - Del 2: Nationale tillæg


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50119:2020

Jernbaner – Faste installationer – Køreledninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 50121-1:2017

Jernbaner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 50121-2:2017

Jernbaner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 2: Det samlede jernbanesystems emission til omverdenen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 50121-4:2016

Jernbaner - Elektromagnetisk kompatibilitet - Del 4: Signal- og telekommunikationsanlægs emission og immunitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 50121-4:2016/A1:2019

Jernbaner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Del 4: Signal- og telekommunikationsanlægs emission og immunitet


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50121-5:2017

Jernbaner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Del 5: Faste strømforsyningsinstallationers og -anlægs emission og immunitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00
Lovgivning:

DS/EN 50121-5:2017/A1:2019

Jernbaner – Elektromagnetisk kompatibilitet – Del 5: Faste strømforsyningsinstallationers og -anlægs emission og immunitet


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50122-1:2011

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Elektrisk sikkerhed, jording og returledning - Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger mod elektrisk stød


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS/EN 50122-1/A1:2011

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Elektrisk sikkerhed, jording og returledning - Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger mod elektrisk stød


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50122-1:2011/A2:2016

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Elektrisk sikkerhed, jording og returledning - Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger mod elektrisk stød


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 50122-1:2011/A3:2016

Jernbaneanvendelser – Faste installationer – Elektrisk sikkerhed, jording og returledning – Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger mod elektrisk stød


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 50122-1:2011/A4:2017

Jernbaneanvendelser – Faste installationer – Elektrisk sikkerhed, jording og returledning – Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger mod elektrisk stød


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00
Lovgivning:

DS/EN 50122-1/AC:2012

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Elektrisk sikkerhed, jording og returledning - Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger mod elektrisk stød


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

DS/EN 50122-2:2010

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Elektrisk sikkerhed, jording og returledning - Del 2: Beskyttelsesforanstaltninger mod effekten af vagabonderende strøm forårsaget af jævnstrømstraktionssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 50122-3:2010

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Elektrisk sikkerhed, jording og returledning - Del 3: Gensidig påvirkning mellem banesystemer med vekselstrøm og jævnstrøm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

DS/EN 50123-1:2003

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Jævnstrømsfordelingsanlæg - Del 1: Generelt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 50123-2:2003

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Jævnstrømsfordelingsanlæg - Del 2: Jævnstrømsstrømafbrydere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 50123-3:2003

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Jævnstrømsfordelingsanlæg - Del 3: Indendørs jævnstrømsafbrydere, -drejeafbrydere og -jordafbrydere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50123-3/A1:2013

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Jævnstrømsfordelingsanlæg - Del 3: Indendørs jævnstrømsafbrydere, -drejeafbrydere og -jordafbrydere


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 50123-4:2003

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Jævnstrømsfordelingsanlæg - Del 4: Udendørs lastadskillere, adskillere og jordsluttere til jævnstrøm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 50123-4/A1:2013

Jernbaneanvendelser - Faste installationer - Jævnstrømsfordelingsanlæg - Del 4: Udendørs lastadskillere, adskillere og jordsluttere til jævnstrøm


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Kategori:
Pris fra:
kr. 195,00