876 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/TBR 019

..


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/TBR 019 2 ed.

..


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/TBR 020

..


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 797 V1.3.1:2017

DAB (Digital Audio Broadcasting) – Distributionsgrænseflader – STI (Service Transport Interface)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/ETSI EN 300 743 V1.6.1:2018

DVB (Digital Video Broadcasting) – Undertekstsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 330 V2.1.1:2017

Kortdistance apparater (SDR); Radioudstyr i frekvensbåndet 9kHz til 25 MHz og induktive kredsløb i frekvensbåndet 9 kHz til 30 MHz; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 440 V2.2.1:2018

Kortdistance apparater (SRD) – Radioudstyr til anvendelse i frekvensområdet fra 1 GHz til 40 GHz – Harmoniseret standard for radiospekteraccess


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 328 V2.2.2

Bredbåndstransmissionssystemer – Datatransmissionsudstyr til frekvensbåndet 2,4 GHz – Harmoniseret Standard for radiospekteraccess


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 444 V2.5.1:2017

DECT – GAP


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 338-1 V1.4.2:2017

Tekniske karakteristika og målemetoder for udstyr til generering, transmission og modtagelse af DSC over den maritime mobiltjenestes MF-, MF/HF- og/eller VHF-bånd – Del 1: Almindelige krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/ETSI EN 300 132-1 V2.1.1:2019

Miljøteknik – Forsyningsgrænsefladen ved tilslutninger til IKT – Del 1: AC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 176-1 V2.3.1:2018

DECT – Testspecifikation – Del 1: Radio


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 296-2 V1.4.1:2013

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM), Landmobile tjenester, Radioudstyr med integreret antenne fortrinsvis beregnet til transmission af tale, Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 422-2 V1.4.1:2015

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM); Trådløse mikrofoner i frekvensområdet 25 MHz til 3 GHz; Del 2: Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3.2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 330-2 V1.6.1:2015

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggende (ERM); Kort rækkende udstyr (SRD); Radioudstyr i frekvensområdet 9 kHz og 25 MHz samt induktive loop i frekvensområdet 9 kHz til 30 MHz; Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 422-2 V2.1.1:2017

Trådløse mikrofoner; Audio PMSE op til 3 GHz; Del 2: Klasse B modtagere; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 019-2-1 V2.3.1:2017

Miljøteknik – Miljøbetingelser for og -test af telekommunikationsudstyr – Del 2-1: Specifikation af miljøtest – Opbevaring


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 019-2-2 V2.4.1:2017

Miljøteknik – Miljøbetingelser for og -test af telekommunikationsudstyr – Del 2-2: Specifikation af miljøtest – Transport


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 019-2-3 V2.4.1:2016

Miljøteknologi (EE); Miljøforhold og miljømæssige test for telekommunikationsudstyr; Del 2-3: Specifikation af miljømæssige test; Stationær brug ved vejrbeskyttede steder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.1:2020

Miljøteknik – Miljøbetingelser for og -test af telekommunikationsudstyr – Del 2-3: Specifikation af miljømæssige test – Stationær brug på lokationer beskyttet mod vejrlig


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 019-2-4 V2.4.1:2016

Miljøteknologi (EE); Miljøforhold og miljømæssige test for telekommunikationsudstyr; Del 2-4: Specifikation af miljømæssige test; Stationær brug ved ikke-vejrbeskyttede steder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 019-2-4 V2.5.1:2018

Miljøteknik – Miljøbetingelser for og -test af telekommunikationsudstyr – Del 2-4: Specifikation af miljømæssige test – Stationær brug ved ikke-vejrbeskyttede lokationer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 422-3 V2.1.1:2017

Trådløse mikrofoner; Audio PMSE op til 3 GHz; Del 3: Klasse C modtagere; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Lovgivning:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 300 422-4 V2.1.1:2017

Trådløse mikrofoner; Audio PMSE op til 3 GHz; Del 4: Høretekniske hjælpemidler inklusiv lydforstærkere og induktive systemer til personlig brug op til 3 GHz; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 598 V1.1.1:2014

Udstyr for friholdte frekvenser (WSD); Trådløse adgangssystemer som opererer i 470 MHz til 790 MHz-frekvensbåndet ; Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Lovgivning:

DS/EN 301 549 V1.1.2:2015

Tilgængelighedskrav for offentlige indkøb af IKT-produkter og -tjenester i Europa


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 925 V1.5.1:2017

Radiotelefonisendere og -modtagere til den maritime mobiltjeneste over VHF-båndet – Tekniske karakteristika og målemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 893 V1.8.1:2015

Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz høj performance RLAN; Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 502 V11.1.1:2014

Global System for Mobil kommunikation (GSM) Harmoniseret EN for Base Station udstyr, som dækker de væsentlige krav i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 502 V12.1.1:2015

Global System for mobil kommunikation (GSM), Harmoniseret EN for base station udstyr, som dækker de væsentlige krav i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 511 V12.1.1:2015

Globalt System for Mobilkommunikation (GSM); Harmoniseret EN for mobile stationer i GSM 900 og GSM 1800 bånd, der dækker de væsentlige krav i artikel 3.2 i R & TTE-direktivet (1999/5 / EF)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 549 V2.1.2:2018

Tilgængelighedskrav i tilknytning til offentlige indkøb af IKT-produkter og -tjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

DS/EN 301 515 V3.0.0:2018

GSM (Global System for Mobile communication) – Krav til GSM på jernbaner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 301 549 V3.1.1:2019

Tilgængelighedskrav til IKT-produkter og -tjenester


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 511 V9.0.2:2003

--


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 091-1 V2.1.1:2017

Kortdistance apparater; Transport og Trafik Telematik (TTT); Radarudstyr der anvendes i frekvensbåndet 76 GHz til 77 GHz; Harmoniseret standard der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU; Del 1: Jordbaseret kørende radar


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 908-1 V7.1.1:2015

IMT mobilnetværk Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet, Del 1: introduktion og fælles krav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/ETSI EN 301 841-2 V1.2.1:2019

Luft-jord-VHF-digitallink Mode 2 – Tekniske karakteristika og målemetoder for jordbaseret udstyr – Del 2: Øvre lag


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 301 545-2 V1.3.1:2020

DVB (Digital Video Broadcasting) – Interaktivt DVB-satellitsystem, anden generation (DVB-RCS2) – Del 2: Lavere lag beregnet til satellitstandarder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 025-2 V1.5.1:2013

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggende (ERM); VHF radiotelefoni udstyr til generel kommunikation og tilknyttet udstyr til klasse D, Digitale selektive opkald (DSC) - Del 2: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 908-2 V6.2.1:2013

IMT cellulære netværk; Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3.2; Del 2: CDMA multibærebølge (UTRA FDD) brugerudstyr (UE)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 841-3 V1.2.1:2015

VHF luft-jord Digital Link (VDL) Mode 2; Tekniske egenskaber og målemetoder for jordbaseret udstyr; Del 3: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 025-3 V1.5.1:2013

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggende (ERM); VHF radiotelefoni udstyr til generel kommunikation og tilknyttet udstyr til klasse D, Digitale selektive opkald (DSC); Del 3: Harmoniseret EN, som dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 489-3 V1.6.1:2013

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for radioudstyr og tjenester – Del 3: Særlige betingelser for apparater med kort rækkevidde (SRD) som benytter frekvenser mellem 9 kHz og 246 GHz


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 908-3 V11.1.1:2016

IMT cellulære radionet; Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU; Del 3: CDMA multibærebølge (UTRA FDD) basisstationer (BS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 301 908-3 V13.1.1:2019

IMT-netværk – Harmoniseret standard for radiospekteraccess – Del 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD)-basestationer (BS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 908-3 V6.2.1:2013

IMT cellulære radionet; Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i artikel 3.2 i R&TTE direktivet; Del 3: CDMA multibærebølge (UTRA FDD) Basisstationer (BS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 908-3 V7.1.1:2015

IMT cellulære radionet; Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i artikel 3.2 i R&TTE direktivet; Del 3: CDMA multibærebølge (UTRA FDD) Basisstationer (BS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 489-4 V2.2.1:2015

Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumanliggender (ERM) — Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for radioudstyr og tjenester — Del 4: Særlige krav til radiokædeudstyr og tilknyttet udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:

DS/EN 301 489-4 V3.1.1:2017

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard til radioudstyr og radiotjenester; Del 4: Specifikke forhold for faste radiolinks og supplerende udstyr; Harmoniseret Standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 1(b) i Direktiv 2014/53/EU


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 301 908-4 V6.2.1:2013

IMT cellulære net; Harmoniseret EN, der dækker de væsentlige krav i R&TTE direktivets artikel 3, stk. 2; Del 4: CDMA multibærebølge (CDMA200