75 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/TBR 1:1997

Terminaludstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/ETSI EN 300 132-1 V2.1.1:2019

Miljøteknik – Forsyningsgrænsefladen ved tilslutninger til IKT – Del 1: AC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/EN 300 132-2 V2.5.1:2016

Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment; Part 2: Operated by -48 V direct current (dc)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 132-2 V2.6.1:2019

Miljøteknik – Forsyningsgrænsefladen ved tilslutninger til IKT-udstyr – Del 2: -48 V DC


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ETSI EN 300 019-2-8 V2.2.1:2020

Miljøteknik – Miljøbetingelser for og -test af telekommunikationsudstyr – Del 2-8: Specifikation af miljøtest – Stationær brug i underjordiske rum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 145,00

DS/ISO/IEC 24755:2008

Informationsteknologi - Skærmikoner og -symboler til personligt, mobilt kommunikationsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CLC/TR 62102:2006

Elektrisk sikkerhed - Klassifikation af grænseflader for udstyr, som bliver forbundet med informations- og kommunikationsteknologinetværk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 62209-2:2010

Personeksponering for radiofrekvente felter fra trådløst håndholdt eller kropsbåret kommunikationsudstyr - Humanmodeller, instrumentering og procedurer - Del 2: Procedure for bestemmelse af specifik absorptionsmængde (SAR) for trådløst kommunikationsudstyr, der benyttes i nærheden af mennesker (frekvensområde 30 MHz til 6 GHz)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/EN 62209-2:2010/A1:2019

Personeksponering for radiofrekvente felter fra trådløst håndholdt eller kropsbåret kommunikationsudstyr – Humanmodeller, instrumentering og procedurer – Del 2: Procedure for bestemmelse af specifik absorptionsmængde (SAR) for trådløst kommunikationsudstyr, der benyttes i nærheden af mennesker (frekvensområde 30 MHz til 6 GHz)


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 62369-1:2009

Vurdering af personeksponering for elektromagnetiske felter fra enheder med kort rækkevidde (SRD'er) til forskellige anvendelser i frekvensområdet 0-300 GHz - Del 1: Felter udstrålet fra enheder, der anvendes til elektronisk produktovervågning, radiofrekvensidentifikation og lignende systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

1 Næste