DS/EN 301 908-3 V11.1.3:2017

IMT-netværk – Harmoniseret standard for adgang til radiospektrum – Del 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD)-basestationer (BS); Harmoniseret standard, der dækker de væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 i Direktiv 2014/53/EU; Del 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Base Station (BS)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
EN
Pris fra:
kr. 145,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF EØS-relevant tekst

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

The present document applies to the following equipment types:
1) Stations for IMT 2000 CDMA Direct Spread (UTRA FDD).
This radio equipment type is capable of operating in all or any part of the frequency bands given in table 1-1.
The present document covers requirements for UTRA FDD Base Stations for 3GPP Releases 99, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and
11. This includes the requirements for BS operating bands from 3GPP Release 12. In addition, the present document
covers requirements for UTRA FDD Base Stations in the operating bands specified in ETSI TS 102 735 [i.4].
The present document covers the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU [i.2] under the
conditions identified in annex A.

Antal sider: 66

Udgivet: 2017-04-28

Godkendelsesdato: 2017-04-25

Internationale relationer: ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 (2017-04) IDT

ICS: 33.100.01 - Elektromagnetisk kompatibilitet. Generelt

Varenummer: M315925


Udvalg og komiteer

Komite

  • ETSI/MSG/TFES
  • ETSI/TR & TS

Dansk udvalg

DS/V-002